65-lecie szkoły

Pani Dyrektor Elżbiecie Piszczek
i Gronu Pedagogicznemu
V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku
z okazji pięknego jubileuszu
65-lecia istnienia
życzymy
twórczych pomysłów w realizacji celów dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych,
zadowolenia z pracy,
miłych i chętnych do zdobywania wiedzy ucznióe oraz
ich przyjaznych rodziców.
Niech los nie skąpi Wam wszelkich laurów!

Dyrektor oraz Grono Pedagogiczne
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2
w Gdańsku
Marzena Majerowska