65-lecie szkoły

„Miłość i służba
nadaje sens naszemu życiu
i czyni je pięknym,
ponieważ wiemy,
czemu i Komu je
poświęcamy”

Z okazji Jubileuszu 65-lecia Szkoły,
życzenia sukcesów i satysfakcji w codziennej,
trudnej i odpowiedzialnej pracy.
Nieustającej troski o właściwe kształtowanie dzieci i młodzieży,
uznanie Rodziców i władz, wsparcia i zrozumienia.
Realizacji wizji rozwoju szkoły oraz wiele radości każdego dnia,
prosimy przyjąć od całej społeczności szkolnej
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 im. Jana Pawła II
w Gdańsku – Zaspie

Dyrektor
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8
im. Jana Pawła II w Gdańsku
mgr Danuta Kokot