65-lecie szkoły

Szanowna Pani Dyrektor
Elżbieta Piszczek

Jubileusz 65-lecia istnienia V Liceum Ogólnokształcącego
jest szczególną okazją do złożenia serdecznych życzeń.
Na Pani ręce składa gratulacje
dla całego Grona Pedagogicznego, a także dla wszystkich pracowników szkoły,
za niezwykle owocną i wydajną pracę,
którą wkładacie Państwo w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia.
To dzięki Państwa pracy V LO zyskało uznanie i cieszy się
niezwykłą renomą wśród gdańskich szkół.
Życzę Pani i wszystkim pracownikom szkoły dalszych sukcesów zawodowych,
satysfakcji z wykonywania powierzonych zadań,
a także pomyślności w życiu osobistym.

Dyrektor
Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego w Gdańsku
mgr Barbara Mizerska