65-lecie szkoły

Gdańsk, dnia 11 czerwca 2010 r.
Dyrektor, Rada Pedagogiczna,
Pracownicy, Uczniowie i Rodzice
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. Stefana Żeromskiego
w Gdańsku

Szanowni Państwo!
Drodzy Uczniowie!

     Z okazji obchodów 65-lecia V Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku składam Państwu wyrazy szacunku oraz ogromne podziękowania za pracę z młodymi gdańszczaninami. Dzięki Państwa zaangażowaniu i codziennemu trudowi uczniowie zdobywają wiedzę i nowe umiejętności niezbędne do dalszego rozwoju. Gratuluję i przekazuję życzenia dalszej wspaniałe pracy i wielu sukcesów.
Drodzy Uczniowie, życzę Wam nieustającego entuzjazmu i twórczego zapału, który młodym ludziom pozwala czerpać z życia to, co najlepsze. „Każdy ma swoje miejsce ulubione w dzieciństwie. To jest ojczyzna duszy.” – pamiętajcie o słowach Waszego patrona i dobrze wykorzystajcie czas spędzony w szkole, tak by lata w Waszej „Piątce” wspominać z symaptią i wzruszeniem i by stały się one ojczyzną Waszych dusz.

Prezydent Miasta Gdańska
Paweł Adamowicz