65-lecie szkoły

Cokolwiek umysł
potrafi zrodzić,
potrafi też osiągnąć.” 
    W. Clement Stone

Z okazji 65-lecia V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku
gratulujemy
Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu i wszystkim Pracownikom Szkoły
wysokiego poziomu edukacyjnego, doskonale przygotowującego uczniów
do kontunuowania nauki na poziomie akademickim.
Życzymy
Szanownym Jubilatom
wielu pomysłów i ciekawych rozwiązań sprzyjających rozwijaniu zainteresowań, talentów i umiejętności będących podstawą dobrego funkcjonowania
w nowoczesnym świecie.
Wszystkim Absolwentom życzymy poczucia silnych więzi z tradycją szkoły.
Niech pozostanie ona w Waszej pamięci miejscem szczęśliwym,
do którego chętnie się wraca nie tylko we wspomnieniach.

Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej
Pracowników Oświaty i Wychowania
NSZZ Solidarność w Gdańsku
Bożena Brauer

Gdańsk, 11 czerwca 2010 r.