65-lecie szkoły

Gdańsk, 11 czerwca 2010 r.
Biuro Jarosława Wałęsy Posła do Parlamentu Europejskiego

Szanowna Pani
Elżbieta Piszczek
Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku

     Dziękuję bardzo za zaproszenie na uroczystość obchodów 65-lecia V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Niestety ze względu na pełnione przeze mnie obowiązki parlamentarne nie mogę uczestniczyć w tym wydarzeniu.
Składam najserdeczniejsze gratulacje Pani Dyrektor i całemu Gronu Pedagogicznemu oraz Wszystkim Uczniom, którzy włożyli swój trud i wysiłek
w przygotowanie tej pięknej uroczystości.
Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień, które zawsze pozostają w pamięci,
a dźwięk szkolnego dzwonka przywołuje dawne sentymentalne czasy. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym spędziło się część życia, a ja właśnie 15 lat temu opuściłem mury tej szkoły.
W bieżącym roku szkolnym nasze liceum obchodzi piękny Jubileusz. Na jego sukces i popularnośćpracowały całe pokolenia nauczycieli  i pracowników szkoły. Zdarzało się, że tę samą szkołę kończył ojciec, syn i wnuk. Jubileusz skłania do refleksji, pozwala ocenić 65 lat działalności szkoły, a także pobudza do podjęcia nowych wyzwań.
Życzę Pani Dyrektor, Wszystkim Nauczycielom i Prawcownikom szkoły wszelkiej pomyślności i wielu sukcesów zawodowych, a młodzież żeby w szkole znalazła nie tylko wiedzę, ale też przyjaciół i zrozumienie nauczycieli. Pamiętjamy, że tylko ludzie wykształceni są wolni. To właśnie szkoła przygotowuje nas na umiejętne podejmowanie decyzji i świadome wybory, których będziemy musieli dokonywać w tak upragnionej, dorosłej rzeczywistości.

Z poważaniem
Jarosław Wałęsa
Poseł do Parlamentu Europejskiego