65-lecie szkoły

Gdańsk, 11 czerwca 2010 r.

Szanowna Dyrekcjo V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku

Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystości jubileuszu szkoły. Z okazji 65-lecia życzę Dyrekcji, Kadrze Pedagogicznej i całej Społeczności V Liceum Ogólnokształcącego satysfakcji z wykonywanej pracy i szczęścia w życiu osobistym.
Z poważaniem
Krystyna Stella

Gdańsk, dnia 11 czerwca 2010 r.
„Nie rzeczywistość sama
ale serce z jakim ku niej przystępujemy,
daje rzeczom kształty i kolory”
H. Sienkiewicz

Z okazji 65-lecia V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne II Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku
składa serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu.

Dyrektor II LO
mgr Waldemar Nocny