65-lecie szkoły

Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku
Pani Elżbieta Piszczek
Szanowne Grono Pedagogiczne, Pracownicy i Uczniowie Szkoły

Z okazji wspaniałego jubileuszu 65-lecia Szkoły składamy Państwu
gratulacje i serdeczne życzenia wielu kolejnych lat pełnych sukcesów
na polu zawodowym i naukowym. Życzymy Państwu wytrwałości
w budowaniu Szkoły otwartej na marzenia i potrzeby młodzieży, opartej
na poszanowaniu indywidualności każdego młodego człowieka.
Niechaj kolejne lata staną się pasmem samych sukcesów i samych radosnych dni!

W imieniu Społeczności I Zespołu Szkół STO w Gdańsku
Dyrektor Hanna Sempka