65-lecie szkoły

GRATULACJE
DLA PANI ELŻBIETY PISZCZEK
DYREKTORA V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W GDAŃSKU

W dniu wspaniałego

Jubileuszu 65-lecia
szkoły życzę wielu sukcesów edukacyjnych,
wychowawczych, trwałego wpisania się
historię gdańskiej edukacji oraz satysfakcji
z kierowania szkołą.

DYREKTOR
X Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku
mgr inż. Joanna Drozd

Gdańsk, 11 czerwca 2010 r.