Alkohol, dragi i narkotyki – nie wsiadaj po nich do żadnej bryki

Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018 pn.: „1.3 Podnoszenie wiedzy mieszkańców Gdańska, w szczególności kobiet i młodzieży na temat zagrożeń związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dostępnej oferty pomocowej” wraz z Dyrekcją Szkoły zapraszają Młodzież na spotkanie profilaktyczne 11 grudnia br. w godzinach: 8.25-12.00 do auli szkolnej.

Kieruj bez procentów jest kampanią społeczną realizowaną od 15 lat przez Miasto Gdańsk z inicjatywy Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień. Kampania Społeczna „Kieruj bez procentów -2018” została dofinansowana w 2018 roku z Rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 i 2020” koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Sfinansowano ze środków GCPU w ramach Narodowego Programu Zdrowia.