Covid-19

Od 1 września 2021 r. w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych obowiązują wytyczne MEiN, MZ i GIS

dostępne na stronie www.gov.pl

 

Strategię zarządzania w czasie obecnym i na wypadek wystąpienia pandemii COVID-19 w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku w roku szkolnym 2021/2022 określa Zarządzenie nr 11/2021 Dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku z dnia 1 września 2021 r.:

Zarządzenie  nr 11/2021 Dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Gdańsku z dnia 1 września 2021 r.