Rada Rodziców

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Informujemy, że jeśli chcą Państwo dokonać darowizny na rzecz Rady Rodziców należy wpłacać pieniądze bezpośrednio na konto:

Rada Rodziców przy V Liceum Ogólnokształcącym ul. Polanki 130, 80-322 Gdańsk

44 1160 2202 0000 0000 6716 8729
z dopiskiem:
IMIĘ I NAZWISKO ucznia oraz klasa

Istnieje również możliwość dokonania wpłat gotówkowych bezpośrednio w sekretariacie szkoły.

Przypominamy również, że optymalna wysokość dobrowolnej składki na Radę Rodziców wynosi 35 zł. miesięcznie.

Jednocześnie bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy systematycznie wpłacają składki na Radę Rodziców. 

Rada Rodziców przeznacza zgromadzone środki przede wszystkim na wspieranie naszej młodzieży w edukacji i samorozwoju. 

Prezydium Rady Rodziców na roku szkolny 2017/2018:

  • Marek Zackiewicz – Przewodniczącego Rady
  • Waldemar Pawilczus – Wiceprzewodniczący Rady
  • Dorota Buchnowska – Sekretarz Rady

Komisja Rewizyjnej w roku szkolnym 2017/2018

  • Zenon Miller – Przewodniczący
  • Leszek Stolarek – Wiceprzewodniczący
  • Wioletta Kłos

Wszelkie pytania i sugestie dotyczące działania Rady Rodziców prosimy kierować na adres: rada@vlo.gda.pl

Regulamin_Rady_Rodziców_V_LO 2018-01-04