Pielęgniarka

Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej – godziny przyjęć zostaną podane w II połowie września 2019

Dzień tygodnia Godziny przyjęć