Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego

Celem programu, zgodnie z którym uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych mogą ubiegać się o Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego jest wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego poprzez przyznawanie uzdolnionym dzieciom i młodzieży pomocy w formie stypendiów oraz nagród Marszałka Województwa Pomorskiego. Adresatami programu są uzdolnione dzieci i młodzież – uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych pobierający naukę na terenie województwa pomorskiego.

Generowanie wniosków jest możliwe w kolejnych edycjach programu, w czerwcu/lipcu.

Ze szczegółami programu, wymaganiami wobec kandydatów oraz dokumentacją można zapoznać się na stronie Departamentu Edukacji i Sportu.