Ubezpieczenie NNW

 

Drodzy Rodzice/Opiekunowie,
 
Zgłoszenie do ubezpieczenia przedłużamy do 15 października 2020r.
 
Stawka ubezpieczenia w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 50 zł.
 
 
 
Opłatę należy uiścić PRZELEWEM na konto Rady Rodziców:
 

Rada Rodziców przy V Liceum Ogólnokształcącym ul. Polanki 130, 80-322 Gdańsk

44 1160 2202 0000 0000 6716 8729

z dopiskiem:

IMIĘ I NAZWISKO ucznia, klasa, ubezpieczenie

 
 
Termin zgłoszenia ucznia przez rodzica/opiekuna prawnego do ubezpieczenia, za pośrednictwem złożonego oświadczenia (załącznik) oraz uiszczenia opłaty na konto Rady Rodziców, upływa 30 września 2020r.
 

Ubezpieczenie NNW jest dobrowolne.

Zapraszamy do zapoznania się z załączonymi dokumentami: