Klasa A (MEDYK)

Niczego w życiu nie należy się bać,
należy to tylko zrozumieć.
Maria Skłodowska-Curie

rozszerzone BIOLOGIA, CHEMIA dodatkowo MATEMATYKA dla zainteresowanych


Celem edukacji w tej klasie jest przygotowanie – przez czynny kontakt ze środowiskiem przyrodniczym i światem nauki – kandydatów na studia przyrodnicze ze szczególnym uwzględnieniem wymagań uczelni medycznych. 


Oferta profilu 1A

  • Udział w naukowych wydarzeniach Trójmiejskich uczelni, m.in.: Medyczny Dzień Otwarty, Dzień Otwarty wydziału Biologii, Dzień Mózgu, Krwawy Piątek, Bałtycki Festiwal Nauki.
  • Przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadach, takich jak: Olimpiada Biologiczna, Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Olimpiada Chemiczna, Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności.
  • Udział w wykładach organizowanych przez Okręgową Izbę Lekarską i GUMed w ramach Młodzieżowych Spotkań z Medycyną.
  • Aktywna współpraca z studenckimi kołami naukowymi GUMedu oraz Pomorskim College’m Biomedycznym.
  • Współpraca z Uniwersytetem Gdańskim i Politechniką Gdańską – udział w warsztatach i wykładach organizowanych przez te wydziały.
  • Współpraca z Międzyuczelnianym wydziałem Biotechnologii UG i GUMed – udział w warsztatach i debatach.
  • Współpraca z wydziałem Biologii UG w ramach programów „Poznaj pracę biologa” i „Zaproś naukowca do szkoły”. 
  • Obóz naukowy w ramach „Zielonej Szkoły” w klasie maturalnej.

Nasze niektóre sukcesy:

Tytuł Finalisty Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Neurologicznej „Brain Bee 2018” – przyjęcie na dowolny kierunek Gdańskiej Akademii Medycznej poza rekrutacją.

Tytuł Finalisty Olimpiady Wiedzy Ekologicznej– I miejsce w etapie rejonowym XXXII OWE oraz  XXXIV OWE.

Tytuły laureatów Pomorskiej Ligi Zadaniowej w ramach programu Zdolni z Pomorza – Biologia i Chemia 2017, 2018, 2019.

Tytuł Laureatów konkursu Politechniki Gdańskiej wydziału Chemicznego 2017 i 2018.


Uczelnie i kierunki na które mogą rekrutować Absolwenci klasy medycznej m.in.:

Uniwersytety Medyczne: farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, analityka medyczna, psychologia zdrowia, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne i pokrewne

Uniwersytet Gdański: biologia, biologia medyczna, waloryzacja i zarządzania zasobami przyrody, ochrona środowiska, biznes chemiczny, bioinformatyka, kryminologia, ochrona środowiska, chemia, chemia biomedyczna, agrochemia, fizyka medyczna, bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna, psychologia ze specjalnością neuropsychologia, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika wczesnej edukacji oceanografia, gospodarka wodna i ochrona zasobów wód, ichtiologia morska

Politechnika Gdańska: biotechnologia, inżynieria środowiska, chemia, chemia budowlana, inżynieria biomedyczna, inżynieria mechaniczno-medyczna, inżynieria techniczna, oceanotechnika, technologia chemiczna

Uniwersytet Warszawski: administracja, architektura przestrzeni informacyjnych, bezpieczeństwo wewnętrzne, bioinformatyka i biologia systemów, biotechnologia, chemia, chemia medyczna, chemiczna analiza instrumentalna, geologia stosowana, inżynieria nanostruktur, kognitywistyka.

Uniwersytet Jagieloński: kognitywistyka, biofizyka molekularna i komórkowa, bioinformatyka, biotechnologia.

Uczniowie z dodatkową rozszerzoną matematyką na większość kierunków na Politechnice Gdańskiej i innych uczelniach.


Oferta dodatkowa szkoły dostępna dla uczniów profili A, B, C, D, E:

Dla chętnych dodatkowa liczba godzin nauczania przedmiotów wg aktualnej diagnozy potrzeb.

Nauka języków: rosyjskiego, hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego, japońskiego i łacińskiego niezależnie od profilu (zgodnie ze zgłoszenia i możliwościami w danym roku).

Szkolne koła naukowe, kluby (Myśli Politycznej, Dyskusyjny Filmowy)

Liczne koła sportowe.

Gazetka szkolna „Stefan News”, szkolna telewizja TV LO, Odyseja Umysłu.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu umożliwiającego uzyskanie certyfikatu poświadczającego znajomość języka niemieckiego, do którego egzaminy przygotowuje Kultusministerkonferenz (Stała Komisja Ministrów Oświaty).

Wymiany międzynarodowe, Erasmus.

Kolejne edycje Nagród Specjalnych w V LO w Gdańsku (dla Najlepszego Humanisty im. Marcina Cejrowskiego, im. Zofii Czerwińskiej, im. Ireny Jarockiej, im. Janusza Sidło, im. Stefana Żeromskiego)

Dla chętnych udział w dodatkowych zajęciach (fakultetach) z przedmiotów takich, jak: prawo, filozofia, etyka, plastyka, historia sztuki.

Spotkania z ludźmi nauki i kultury. 

Wyjścia do Teatru Wybrzeże, Teatru Muzycznego, Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.

Organizacja różnego typu konkursów, realizacja projektów, przygotowanie spektakli teatralnych, eventów, akcji charytatywnych, itp. 

Cykliczne imprezy, m.in.: Jam Session, Książkowa Pomoc, Otrzęsiny klas I, Talenty Piątki, Speaker’s Corner.