Klasa A: BIOLOGICZNO – CHEMICZNO – MATEMATYCZNA

 Niczego w życiu nie należy się bać,
należy to tylko zrozumieć.
Maria Skłodowska – Curie

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 
BIOLOGIA, CHEMIA dodatkowo MATEMATYKA.

            Możliwość podziału na grupy w klasach I. W klasie III –  realizacja innowacji „Eksperyment i obserwacja na lekcjach biologii”. Od klasy pierwszej dodatkowe zajęcia dla uczniów w zakresie rozszerzonego programu nauczania matematyki.

Oferta dodatkowa profilu:

Celem edukacji w tej klasie jest przygotowanie – przez czynny kontakt ze środowiskiem przyrodniczym i światem nauki – kandydatów na studia przyrodnicze ze szczególnym uwzględnieniem wymagań uczelni medycznych. 

  1. Udział w naukowych wydarzeniach Trójmiejskich uczelni, m.in.: Medyczny Dzień Otwarty, Dzień Otwarty wydziału Biologii, Dzień Mózgu, Krwawy Piątek, Bałtycki Festiwal Nauki.
  2. Przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadach, takich jak: Olimpiada Biologiczna, Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Olimpiada Chemiczna, Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności.
  3. Udział w wykładach organizowanych przez Okręgową Izbę Lekarską i GUMed w ramach Młodzieżowych Spotkań z Medycyną.
  4. Aktywna współpraca z studenckimi kołami naukowymi GUMedu oraz Pomorskim College’m Biomedycznym.
  5. Współpraca z Uniwersytetem Gdańskim i Politechniką Gdańską – udział w warsztatach i wykładach organizowanych przez te wydziały.
  6. Współpraca z Międzyuczelnianym wydziałem Biotechnologii UG i GUMed – udział w warsztatach i debatach.
  7. Współpraca z wydziałem Biologii UG w ramach programów „Poznaj pracę biologa” i „Zaproś naukowca do szkoły”. 
  8. Obóz naukowy w ramach „Zielonej Szkoły” w klasie maturalnej.

Nasze Sukcesy – m.in.:

Tytuł Finalisty Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Neurologicznej „Brain Bee 2018” – przyjęcie na dowolny kierunek Gdańskiej Akademii Medycznej poza rekrutacją.

Tytuł Finalisty Olimpiady Wiedzy Ekologicznej– I miejsce w etapie rejonowym XXXII OWE oraz  XXXIV OWE.

Tytuły laureatów Pomorskiej Ligi Zadaniowej w ramach programu Zdolni z Pomorza – Biologia i Chemia 2017, 2018, 2019.

Tytuł Laureatów konkursu Politechniki Gdańskiej wydziału Chemicznego 2017 i 2018.

Uczelnie i kierunki, na które mogą rekrutować Absolwenci klasy biologiczno – chemicznej:

Gdański Uniwersytet Medyczny (kierunki: Farmacja, Lekarski, Lekarsko-Dentystyczny, Analityka Medyczna, Psychologia Zdrowia, Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Ratownictwo Medyczne i pokrewne).

Uniwersytet Gdański (kierunki: Biologia, Biologia Medyczna, Waloryzacja i Zarządzania Zasobami Przyrody, Ochrona Środowiska, Biznes Chemiczny, Bioinformatyka, Kryminologia, Ochrona Środowiska, Chemia, Chemia Biomedyczna, Agrochemia, Fizyka Medyczna, Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna, Psychologia ze specjalnością neuropsychologia, Psychologia, Pedagogika, Pedagogika Specjalna, Pedagogika Wczesnej Edukacji, Oceanografia, Gospodarka Wodna i Ochrona Zasobów Wód).

Politechnika Gdańska (kierunki: Biotechnologia, Inżynieria Środowiska, Chemia, Chemia Budowlana, Inżynieria Biomedyczna, Inżynieria Mechaniczno-Medyczna, Inżynieria Techniczna, Oceanotechnika, Technologia Chemiczna).

Uczniowie z dodatkowo rozszerzoną matematyką: każdy dowolnie wybrany kierunek na Politechnice Gdańskiej.

Oferta dodatkowa szkoły:

            Istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowej liczby godzin nauczania przedmiotów wg aktualnej diagnozy potrzeb.

Szkoła oferuje możliwość dodatkowej nauki języków: rosyjskiego, hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego, japońskiego i łacińskiego niezależnie od profilu.

W szkole funkcjonują koła naukowe, liczne koła sportowe, gazetka szkolna „Stefan News”, szkolna telewizja TVLO, Odyseja Umysłu.

Szkoła organizuje cykliczne imprezy, m.in.: Speaker’s Corner, Chrzest klas I, Talenty Piątki i inne.

Szkoła umożliwia zdobycie certyfikatu poświadczającego znajomość języka niemieckiego, do którego egzaminy przygotowuje Kultusministerkonferenz (Stała Komisja Ministrów Oświaty).