Klasa B (POLITECHNICZNA)

Wszystko trzeba robić tak prosto, jak to tylko jest możliwe, ale nie prościej.
Albert Einstein

rozszerzone MATEMATYKA, FIZYKA, INFORMATYKA

Od klasy pierwszej dodatkowe zajęcia dla uczniów w zakresie rozszerzonego programu nauczania informatyki – programowanie. Współpraca z Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Celem edukacji w tej klasie jest przygotowanie kandydatów przede wszystkim na kierunki ścisłe na politechnice i uniwersytecie, ze szczególnym uwzględnieniem kierunku informatyka.

Oferta profilu 1B:

  • Udział w zajęciach Akademii Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki na Politechnice Gdańskiej od drugiego roku nauki w ramach projektu Akademii ETI.
  • Udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach, takich jak: Pomorskie Mecze Matematyczne, Bóbr, Lwiątko, RoboRave, SKaNeR.
  • Nauka programowania od zera do kodera (zindywidualizowany proces edukacyjny).
  • Przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadach przedmiotowych, takich jak: Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Fizyczna, Olimpiada Informatyczna, Olimpiada Cyfrowa, Olimpiada Statystyczna, Olimpiada Lingwistyki Matematycznej oraz Igrzysk Akademii ETI.
  • Nowoczesne dwie pracownie komputerowe (komputery All in One), pracownia multimedialna z ipadami i laptopami.
  • Darmowy dostęp do platform elearningowych.
  • Nauka języków programowania: C++, JAVA, C#, python, javascript, php, processing (w zależności od potrzeb).

Nasze niektóre sukcesy:

Liczne sukcesy w zawodach z robotyki, m.in. Międzynarodowy Konkurs RoboRave Poland.

Laureaci i finaliści licznych konkursów informatycznych, m.in. Igrzysk Akademii ETI 2020.

Laureaci i finaliści Pomorskiej Ligi Zadaniowej w ramach programu Zdolni z Pomorza – matematyka, informatyka 2017, 2018 i 2019.

Absolwenci i studenci renomowanych uczelni w kraju i za granicą, m.in Princeston w USA, Cambridge w Wielkiej Brytanii.


Uczelnie i kierunki, na które mogą rekrutować absolwenci klasy matematyczno-fizyczno-informatycznej:

Studia politechniczne, np.: automatyka, robotyka i systemy sterowania, ekonomia, elektronika i telekomunikacja, informatyka, inżynieria materiałowa, matematyka, nanotechnologia, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji, architektura, robotyka i automatyka, budownictwo, mechanika i budowa maszyn i inne.

Studia uniwersyteckie, np.: matematyka, fizyka, informatyka, zarządzanie, zastosowania fizyki w biologii i medycynie, archeologia, bioinformatyka i biologia systemów, ekonomia, finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria, finance international investment and accounting i inne.


Oferta dodatkowa szkoły:

Bliższa współpraca międzynarodowa w ramach projektów międzynarodowych i wymiany między szkołami w ramach robotów z klocków LEGO.

Wprowadzenie dodatkowej liczby godzin nauczania przedmiotów wg aktualnej diagnozy potrzeb – np. dodatkowej godziny fizyki.

Nauka języków: rosyjskiego, hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego, japońskiego i łacińskiego niezależnie od profilu (zgodnie ze zgłoszenia i możliwościami w danym roku).

Szkolne koła naukowe, liczne koła sportowe.

Gazetka szkolna „Stefan News”, szkolna telewizja TV LO, Odyseja Umysłu.

Cykliczne imprezy, m.in.: Jam Session, Otrzęsiny klas I, Talenty Piątki, Speaker’s Corner.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu umożliwiającego uzyskanie certyfikatu poświadczającego znajomość języka niemieckiego, do którego egzaminy przygotowuje Kultusministerkonferenz (Stała Komisja Ministrów Oświaty).

Wymiany międzynarodowe, Erasmus.