Klasa C: MATEMATYCZNO-FIZYCZNO-JĘZYKOWA

Matematyka jest produktem myśli ludzkiej,
niezależnej od doświadczenia,
jednak wspaniale pasuje do świata realnego
i tak świetnie go tłumaczy.
Albert Einstein

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:       
MATEMATYKA, FIZYKA, JĘZYK ANGIELSKI.

Celem edukacji w tej klasie jest przygotowanie kandydatów przede wszystkim na kierunki ścisłe na politechnice i uniwersytecie, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków matematycznych. Uczniowie V LO mają możliwość rozwijania swoich talentów i zainteresowań związanych z językiem angielskim nie tylko poprzez rozszerzony zakres nauczania tego języka w ramach zajęć lekcyjnych – w zależności od profilu i liczby godzin języka angielskiego klasy maturalne kończą naukę kursem na poziomie C1 lub C2 (w przypadku tego poziomu realizowany jest autorski program nauczania do podręcznika „Proficiency Expert”) – ale również mają do wyboru wiele form zajęć pozalekcyjnych.

Oferta dodatkowa profilu:

  1. Przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadach przedmiotowych, takich jak: Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Fizyczna, Olimpiada Statystyczna.
  2. Zajęcia przygotowujące do Olimpiady Języka Angielskiego oraz Olimpiady Lingwistyki Matematycznej.
  3. Zajęcia przygotowujące do międzynarodowych certyfikatów z języka angielskiego.
  4. Możliwość zaprezentowania swoich umiejętności posługiwania się językiem angielskim podczas publicznego wystąpienia w ramach wydarzenia Speakers' Corner, które ma na celu zaprezentowanie publiczności złożonej z uczniów i nauczycieli „Piątki” swoich pasji i zainteresowań.

Nasze Sukcesy – m.in.:

  1. Finaliści etapów okręgowego i centralnego Olimpiady Języka Angielskiego.
  2. Laureaci i finaliści Pomorskiej Ligi Zadaniowej w ramach programu Zdolni z Pomorza – matematyka 2017, 2018 i 2019.
  3. Sukcesy w konkursie translatorskim „Translation Master”.

Uczelnie i kierunki, na które mogą rekrutować absolwenci klasy matematyczno-fizyczno-angielskiej:

Studia politechniczne, np.: automatyka, robotyka i systemy sterowania, ekonomia, elektronika i telekomunikacja, informatyka, inżynieria materiałowa, matematyka, nanotechnologia, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji, architektura, robotyka i automatyka, budownictwo, mechanika i budowa maszyn i inne.

Studia uniwersyteckie, np.: orientalistyka, afrykanistyka, arabistyka, indologia, japonistyka, filologia angielska, matematyka, fizyka, informatyka, zarządzanie, zastosowania fizyki w biologii i medycynie, archeologia, bioinformatyka i biologia systemów, ekonomia, finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria, finance international investment and accounting i inne.

Oferta dodatkowa szkoły:

            Istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowej liczby godzin nauczania przedmiotów wg aktualnej diagnozy potrzeb – np. dodatkowe godziny fizyki.

            Szkoła oferuje możliwość dodatkowej nauki języków: rosyjskiego, hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego, japońskiego i łacińskiego niezależnie od profilu.

            W szkole funkcjonują koła naukowe, liczne koła sportowe, gazetka szkolna „Stefan News”, szkolna telewizja TVLO, Odyseja Umysłu.

Szkoła organizuje cykliczne imprezy, m.in.: Speakers' Corner, Chrzest klas I, Talenty Piątki i inne.