Klasa E UNIWERSYTECKA

Medycyna i sztuka wywodzą się z jednego pnia.
Obie biorą początek w magii
– systemie opartym na wszechmocy słowa.
Prof. Andrzej Szczeklik Katharsis

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
JĘZYK POLSKI,  HISTORIA,  WOS.

 Oferta dodatkowa profilu:

Celem edukacji w tej klasie jest przygotowanie – przez czynny kontakt ze środowiskiem uniwersyteckim i światem nauki – kandydatów na studia humanistyczne, prawnicze oraz z zakresu nauk społecznych.

  1. Udział w dodatkowych zajęciach (fakultetach) z przedmiotów takich, jak: filozofia, etyka, plastyka.
  2. Udział w warsztatach filmowych, teatralnych, literackich i dziennikarskich.
  3. Udział w wykładach i zajęciach organizowanych przez Uniwersytet Gdański i Gdyńską Szkolę Filmową.
  4. Organizacja wycieczek muzealnych, teatralnych i historycznych.
  5. Spotkania z ludźmi nauki i kultury (np. prof. Marta Fikus, dr hab. Janusz Leon Wiśniewski, dr Andrzej Franaszek).
  6. Powstanie Dyskusyjnego Klubu Myśli Politycznej, Dyskusyjnego Klubu Filmowego.
  7. Udział w różnego rodzaju projektach, wymianach, programach młodzieżowych.
  8. Wyjścia do Teatru Wybrzeże, Teatru Muzycznego, Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.
  9. Organizacja różnego typu konkursów, przygotowanie spektakli teatralnych, itp.
  10. Stypendium naukowe „Najlepszy Humanista” – zwycięzca otrzyma 5000zł ufundowane przez Marcina Cejrowskiego, redaktora Plejady.pl. i jednocześnie absolwenta VLO.

 Nasze Sukcesy – m.in.:

Słynni absolwenci, którzy ukończyli studia humanistyczne: prof. Bogdan Wojciszke (psycholog), prof. Maciej  Michalski (dziekan Wydziału Filologicznego i ekspert CKE, literaturoznawca), Mirosław Przylipiak (kierownik Instytutu Badań nad Kulturą, filmoznawca), pisarze: Jacek Dehnel, Magdalena Witkiewicz, Monika Milewska, Agnieszka Dauksza, aktorzy: Piotr Witkowski, Tomasz Kobiela, dziennikarze: Marcin Cejrowski, Piotr Jacoń i wielu innych.

Tytuły finalistów i laureatów Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Historycznej, Olimpiady Artystycznej, Olimpiady Wiedzy o Mediach, Olimpiady Filozoficznej, Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej (lista finalistów i laureatów na stronie szkoły).

Wyróżnienia w ogólnopolskich konkursach, np. recytatorskich, muzycznych, filmowych i literackich.

Uczelnie i kierunki, na które mogą rekrutować Absolwenci klasy uniwersyteckiej:

Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny i Neofilologiczny (kierunki: Amerykanistyka, Cultural Communication, Etnofilologia Kaszubska, Filologia Angielska, Filologia Germańska, Filologia Klasyczna, Filologia Polska, Filologia Romańska, Filologia Rosyjska, Iberystyka, Kulturoznawstwo, Lingwistyka Stosowana, Logopedia, Rosjoznawstwo, Sinologia, Skandynawistyka, Slawistyka, Studia Bałkańskie, Studia Wschodnie, Studium Humanitatis – tradycje cywilizacji europejskiej, Teatrologia, Wiedza o Filmie i Kulturze Audiowizualnej, Wiedza o Teatrze, Zarządzanie Instytucjami Artystycznymi).

Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny (kierunki: Archeologia, Etnologia, Historia, Historia sztuki, Krajoznawstwo i Turystyka Historyczna, Niemcoznawstwo, Religioznawstwo).

Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych (kierunki: Bezpieczeństwo Narodowe, Dyplomacja, Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, Filozofia, Pedagogika, Pedagogika Specjalna, Pedagogika Wczesnej Edukacji, Politologia, Psychologia, Socjologia).

Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji (kierunki: Administracja, European and International Business Law, European Business Administration, Kryminologia, Podatki i Doradztwo podatkowe, Prawo w Administracji i Gospodarce).

Ponadto po ukończeniu profilu można podjąć studia w wyższych szkołach artystycznych: Akademii Sztuk Plastycznych i Akademii Muzycznej.

Oferta dodatkowa szkoły:

            Istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowej liczby godzin nauczania przedmiotów wg aktualnej diagnozy potrzeb.

Szkoła oferuje możliwość dodatkowej nauki języków: rosyjskiego, hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego, japońskiego i łacińskiego niezależnie od profilu.

W szkole funkcjonują koła naukowe, liczne koła sportowe, gazetka szkolna „Stefan News”, szkolna telewizja TVLO, Odyseja Umysłu.

Szkoła organizuje cykliczne imprezy, m.in.: Speaker’s Corner, Chrzest klas I, Talenty Piątki i inne.

Szkoła umożliwia zdobycie certyfikatu poświadczającego znajomość języka niemieckiego , do którego egzaminy przygotowuje Kultusministerkonferenz (Stała Komisja Ministrów Oświaty).