Klasa D: DWUJĘZYCZNA FINANSOWO-BIZNESOWA

Człowiek wykształcony bogactwo ma zawsze ze sobą.
Fedrus, poeta rzymski

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
MATEMATYKA, GEOGRAFIA, JĘZYK ANGIELSKI (POZIOM DWUJĘZYCZNY).

Oferta dodatkowa profilu:

Celem edukacji w tej klasie jest przygotowanie kandydatów na studia ekonomiczne oraz politechniczne.

  1. Umożliwienie w ramach zajęć dodatkowych przygotowania do egzaminu DSD2 – egzaminu państwowego z języka niemieckiego dostosowanego do standardów europejskich. Uzyskany tą drogą dyplom jest potwierdzeniem znajomości języka niemieckiego wystarczającym do podjęcia studiów w Niemczech (wraz z polską maturą uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na wszystkie kierunki), a w przyszłości zwiększa szanse na zatrudnienie nie tylko na polskim, ale też zagranicznym rynku pracy.
  2. Przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadach przedmiotowych, takich jak: Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiada Przedsiębiorczości, Olimpiada Innowacyjności i Biznesu, Olimpiada Geograficzna.
  3. Umożliwienie w ramach zajęć szkolnych założenia miniprzedsiębiorstwa. W trakcie tych spotkań młodzi ludzie dowiedzą się, jak prowadzić własną firmę, poznają szanse i zagrożenia wynikające z samozatrudnienia oraz kształtować będą postawy i umiejętności niezbędne w dorosłym, zawodowym życiu.
  4. Przygotowanie do wzięcia udziału w różnych konkursach przedmiotowych związanych z profilem klasy.
  5. Obóz naukowy w ramach „Zielonej Szkoły” w klasie maturalnej (opcja fakultatywna).

Nasze Sukcesy – m.in.:

Od lat nasi uczniowie to laureaci i finaliści: Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiady Przedsiębiorczości, Olimpiady Innowacyjności i Biznesu, Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania oraz wielu ogólnopolskich konkursów przedmiotowych.

Tytuły laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, dają możliwość naszym absolwentom zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego na najlepsze uczelnie ekonomiczne w Polsce.

Przykładowe uczelnie i kierunki, na które mogą rekrutować Absolwenci klasy matematyczno-geograficznej:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (kierunki: Ekonomia, Finanse i Rachunkowość, Globalny Biznes, Finanse i Zarządzanie, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Zarządzanie w języku angielskim, Global Business, Finance and Governance, International Economics Management, Quantitative Methods in Economics and Information Systems i inne).

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (m.in. kierunki: ekonomia, finanse, audyt, inwestycje, gospodarka turystyczna, informatyka i ekonometria,  prawno-ekonomiczny, rachunkowość i finanse biznesu).

Uniwersytet Gdański (kierunki: Ekonomia, Intercultural and Business Relations in Europe, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Matematyka, Modelowanie matematyczne i analiza danych, Finanse i rachunkowość, Zarządzanie, Zarządzanie instytucjami służby zdrowia.

Politechnika Gdańska (kierunki: Architektura, Zarządzanie inżynierskie, Zarządzanie, Zarządzanie w języku angielskim, Analityka Gospodarcza, Ekonomia, Inżynieria Danych, Analityka Gospodarcza w języku angielskim).

Uczniowie z dodatkowo rozszerzoną matematyką: każdy dowolnie wybrany kierunek na Politechnice Gdańskiej.

Oferta dodatkowa szkoły:

                        Istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowej liczby godzin nauczania przedmiotów wg aktualnej diagnozy potrzeb.

Szkoła oferuje możliwość dodatkowej nauki języków: rosyjskiego, hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego, japońskiego i łacińskiego niezależnie od profilu.

W szkole funkcjonują koła naukowe, liczne koła sportowe, gazetka szkolna „Stefan News”, szkolna telewizja TVLO, Odyseja Umysłu.

Szkoła organizuje cykliczne imprezy, m.in.: Speaker’s Corner, Chrzest klas I, Talenty Piątki i inne.