Możemy porozmawiać… o przyszłości z Lemem

 

 

Sejm ogłosił 2021 rokiem Stanisława Lema. Z tej okazji V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego oraz Szkoła Podstawowa im. ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie zapraszają uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego do udziału w wojewódzkim konkursie

Możemy porozmawiać… o przyszłości z Lemem

Zadanie uczestników polega:

  • na etapie szkolnym na stworzeniu opowiadania science fiction prezentującego dobre i złe strony świata, w którym żyje młody człowiek w roku 2148 (w oparciu o wybrany fragment lub fragmenty załączone do polecenia konkursowego)
  • na etapie powiatowym na uzupełnieniu opowiadania o nagranie audio, ilustracje lub zdjęcia
  • na etapie wojewódzkim na krótkiej rozmowie z jury obejmującej kulisy powstawania pracy konkursowej

Termin zgłoszeń do konkursu upływa 15 listopada 2021 r.