Zajęcia pozalekcyjne

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
II półrocze roku szkolnego 2020/2021

Lp. Imię i nazwisko Rodzaj zajęć Dzień tygodnia Godzina
1. Krystyna Andrzejewska – Nowacka Przygotowanie do egzaminu
maturalnego z biologii dla klasy 3e
poniedziałek 3. godz. lekc.
2. Alicja Cała Chemia dla klasy 3a
Chemia dla klasy 3e

poniedziałek

środa

1. godz. lekc.

2. godz. lekc.

3.  Jarosław Drzeżdżon

Przygotowanie do matury z matematyki dla klasy 3a i 3e

poniedziałek

czwartek

14:45 – 16:15
14:45 – 16:15
4.  Danuta Idczak

Matematyka dla klasy 3d

Matematyka dla 2ag

wtorek

wtorek  środa 

 

5. godz. lekc.

1. i 2. godz. lekc.

1. i 2. godz. lekc.

5.  Agnieszka Kabala Konsultacje dla maturzystów z klasy 3b
Konsultacje dla maturzystów z klasy 3c

wtorek

czwartek

2. godzina lekcyjna
1. godzina lekcyjna
6.  Anna Karaś Zajęcia przygotowujące do matury z geografii dla klasy 3d i 3c wtorek 17:00 – 18:00
7.  Eva Klein DSD dla klas I
DSD dla klas II
poniedziałek
piątek
poniedziałek
czwartek
15:00 – 16:30
15:00 – 16:30
16:30 – 18:00
15:00 – 16:30
8.  Bożena Kudrycka Przygotowanie do Olimpiady Wiedzy
o Filmie i Komunikacji Społecznej
Przygotowanie do Olimpiady Literatury
i Języka Polskiego

według potrzeb

według potrzeb
9. Bożena Kudrycka Konsultacje maturalne

poniedziałek

1 godzina
10.  Monika Kulesza-Cisiak Dodatkowa godzina biologii dla 2cp
Dodatkowa godzina dla 2ag – zajęcia
przedmaturalne z biologii
Biologia dla klasy 3a – ćwiczenia
maturalne
czwartek
czwartek
środa
piątek
1. godz. lekc.
2. godz. lekc.
3. godz. lekc.
7. godz. lekc.
11.  Jacek Gawroński konsultacje maturalne z informatyki dla klasy 3b piątek 14:45 – 16:15
12. Jacek Rześniowiecki Przygotowanie do egzaminu maturalnego z historii sztuki według potrzeb według potrzeb