Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Matura

Informacje dot. procedur egzaminu maturalnego z j.polskiego - część ustna

Kategoria:

Egzamin jest przeprowadzany z wykorzysaniem zadań w formie wydruków.

Poniżej fragmenty z procedur przeprowadzania i organizowania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015.

(...)

F. Część ustna egzaminu maturalnego
1. Część ustna egzaminu z języka polskiego przebiega w następujący sposób.

Przebieg egzaminu maturalnego z języka polskiego

Kategoria:

Przebieg egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2015.

Autorem dokumentu jest pp. Agnieszka Tomasik

Odbiór świadectw dojrzałości

Kategoria:

Szanowni maturzyści,

Serdecznie zapraszamy po odbiór świadectw dojrzałości w dniu 28 czerwca 2013 r. od godz. 900.

Zbiór zadań z matematyki

Kategoria:

CKE przygotowało zbiór zadań z matematyki. Zbiór ten można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej Komisji. Publikacja podzielona została na rozdziały odpowiadające działom matematyki obecnym na egzaminie maturalnym, wśród których znajdują się m.in. funkcje, trygonometria, planimetria.

Zmiany w deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego

Kategoria:

Przypominamy, że w dniu 7 lutego o godz. 15.00 mija termin możliwości wprowadzenia zmian w deklaracji przystapienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2012/2013.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do sekretariatu szkoły.

Harmonogram matur 2013

Kategoria:

Część ustna egzaminu maturalnego

od 7 do 28 maja przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych

Część pisemna egzaminu maturalnego

pp - poziom podstawowy
pr - poziom rozszerzony

Deklaracja maturalna

Kategoria:

Przypominamy przyszłoroczny maturzystom (obecne klasy trzecie), że zgodnie z procedurami maturalnymi: osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły), w terminie do 30 września roku szkolnego, w którym przystępuje do egzaminu, wstępną pisemną deklarację (załącznik 1a).

Egzamin maturalny 2012 - podstawowe informacje

Kategoria:

Podczas spotkania Dyrekcji naszej szkoły i rodziców klas III zostały zaprezentowane podstawowe informacje na temat egzaminu maturalnego 2012. Podczas spotkania rodzice wyrazili prośbę udostępnienia prezentowanych materiałów na stronie internetowej. Niniejszym prośbę Państwa zostaje spełniona. Prezentacja w formacie pdf jest dołączona do tej informacji w formie załącznika.

Propozycje tematów maturalnych z języka polskiego

Kategoria:

Propozycje tematów z języka polskiego

do matury wewnętrznej w roku szkolnym 2013/2014


A. LITERATURA

GRATULACJE DLA MATURZYSTÓW V LO 2011!!!

Kategoria:

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne serdecznie gratulują Wam podtrzymania tradycji 100% zdawalności egzaminu maturalnego oraz uzyskania wspaniałych wyników procentowych!

Wyniki egzaminu maturalnego

Kategoria:

Drodzy maturzyści!

W dniu 30 czerwca 2011 r. od godz. 11.00 zapraszamy Was po odbiór wyników egzaminu maturalnego. Świadectwa będą wydawane w sekretariacie szkoły.

 

Procedury egzaminacyjne 2011 - matura z języka polskiego

Kategoria:

Bardzo prosimy uczniów klas III o zapoznanie się z obowiązującymi w roku 2011 procedurami egzaminacyjnymi dotyczącymi matury z języka polskiego.

W plikach załącznikowych znajdziecie m.in. szczegółowy opis oraz zasady oceniania ustnej części egzaminu.

Przypominamy też o konieczności sprawdzenia nośników informacji, z których planujecie korzystać podczas egzaminu. "Próbę generalną" na szkolnych laptopach można przeprowadzać w szkolnej bibliotece dniach 28 kwietnia - 10 maja w godzinach 13:00-15:00.