Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Harmonogram organizacji roku szkolnego 2016/2017

Wersja do wydrukuWyślij mailemWersja PDF

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

w V LO w Gdańsku

 

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017 r. godz. 930

2.

Spotkanie wychowawców               
z rodzicami uczniów klas I

4 września 2017 r. godz. 1700

                                                                     

3.

Spotkanie wychowawców
z rodzicami uczniów klas III

18 września 2017 r.

4.

Spotkanie wychowawców

z rodzicami uczniów klas I i II

19 września 2017 r.

5.

Rada Pedagogiczna

15 września 2017 r. godz. 1430

6.

Zebranie wychowawców
 i nauczycieli z rodzicami

8 listopada 2017 r. godz. 1700

7.

Termin powiadomienia rodziców/prawnych opiekunów
i uczniów
o wynikach klasyfikacji śródrocznej klas I, II, III
– zagrożenia ocenami niedostatecznymi z zajęć edukacyjnych i zachowania (oceny obniżone)

7 grudnia 2017 r.

8.

Szkolenia Rady Pedagogicznej

Terminy zostaną ustalone pod koniec września 2017 r.

9.

Klasyfikacja śródroczna klas
I, II, III – termin wystawiania ocen

14 grudnia 2017 r.

10.

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla klas I, II, III

21 grudnia 2017 r. godz. 1430

11.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2017 r.

12.

Zebranie wychowawców          
z rodzicami/opiekunami prawnymi

10 stycznia 2018 r. (godz. 17.00 spotkanie rodziców z Panią Elwirą Lelental - wykład STOP narkotykom) godz. 17.45 spotkanie rodziców z wychowawcą

13.

Ferie zimowe:

29 stycznia – 11 lutego 2018 r.

14.

Studniówka:

13 stycznia 2018 r.

15.

Zebranie wychowawców
i nauczycieli
z rodzicami/opiekunami prawnymi

7 marca 2018 r.

16.

Talenty Piątki

16 marca 2018 r.

17.

Termin powiadomienia rodziców/prawnych opiekunów i uczniów klas maturalnych o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
 i ocenami obniżonymi
 zachowania w klasyfikacji rocznej klas maturalnych

23 marca 2018 r.

18.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

19.

Terminy sprawdzianów wiedzy
i umiejętności na poziomie klas
I i II

 

27 marca 2018 r.

język angielski - klasy I,

wybrany przedmiot (biologia, historia, geografia, fizyka)- klasy II

5 kwietnia 2018 r.

język polski – klasy II,

matematyka – klasy I

16 kwietnia 2018 r.

drugi język obcy -klasy I,

wybrany przedmiot – klasy II
(chemia, WOS, informatyka, język angielski rozszerzony dot. klas II c,d)

25 kwietnia 2018 r.
matematyka – klasy II,
język polski – klasy I

20.

Termin powiadomienia rodziców/opiekunów prawnych uczniów (na piśmie)             
 i uczniów o przewidywanych ocenach w klasyfikacji rocznej klas maturalnych

10 kwietnia 2018 r.

 

 

 


21.

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla klas III

24 kwietnia 2018 r. godz. 1430

22.

Zakończenie zajęć w klasach
programowo najwyższych

27 kwietnia 2018 r.

 

23.

Egzamin maturalny w sesji wiosennej:
- część ustna
- część pisemna

 

7 maja – 25 maja 2018 r.                            4 maja - 23 maja 2018 r.

24.

Spotkanie
z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów klas I i II

24 maja 2018 r.

25.

Dni wolne od zajęć

1.     30.04.2018 r.

2.     02.05.2018 r.

3.     04.05.2018 r.

4.     08.05.2018 r.

5.     16.05.2018 r.

6.     01.06.2018 r.

26.

Termin powiadomienia rodziców/opiekunów prawnych oraz uczniów klas
I i II o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z zajęć edukacyjnych i ocenami obniżonymi zachowania

21 maja 2018 r.

27.

Termin powiadomienia rodziców/opiekunów prawnych oraz uczniów klas
I i II o przewidywanych ocenach
z zajęć edukacyjnych i ocenach obniżonych zachowania

4 czerwca 2018 r.

28.

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

18 czerwca 2018 r.

29.

Podsumowująca Rada Pedagogiczna

27 czerwca 2018 r. godz. 900

30.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych

22 czerwca 2018 r.

31.

Ferie letnie

23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.