slideshow 1

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Olimpiada Geograficzna

Kategoria:

Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w XLIV Olimpiadzie Geograficznej. Terminarz oraz wszystkie szczegóły dotyczące wykonania prac konkursowych I etapu olimpiady znajdują się na stronie   www.olimpiadageograficzna.edu.pl 

Na zgłoszenia czekam do 29 września.

Spotkanie Prof. Macieja Michalskiego - Dziekana Wydziału Filologicznego UG z maturzystami V LO

Kategoria:

Wszystkich maturzystów oraz klasę 2F zapraszamy jutro tj. 22.09. o godz. 11.10 do auli na spotkanie z Dziekanem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego Profesorem Maciejem Michalskim. Profesor Michalski bierze udział w pracach Rady Naukowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, jest ekspertem CKE w zakresie egzaminów maturalnych z języka polskiego. Jutrzejsze spotkanie będzie wyjątkową okazją do wymiany poglądów na temat formuły i organizacji matury. Można będzie podyskutować o tematach i formie arkuszy maturalnych, podzielić się swoimi wątpliwościami odnośnie kryteriów oceniania prac i wypowiedzi ustnych oraz być może usłyszeć cenną radę, jak osiagnąć upragnione 100%. Spotkanie zaplanowane jest na 5 i 6 godzinę lekcyjną. Serdecznie zapraszamy.

Konkurs fotograficzny. Pokaż barwy Francji!

Kategoria:

       Sekcja dwujęzyczna ZSO Nr2 w Gdyni ma zaszczyt zaprosić uczniów klas II-III gimnazjum, klas I-III liceum oraz nauczycieli do udziału w III Ogólnopolskim Frankofońskim Konkursie Fotograficznym  Bleu Blanc Rouge

Od Solidarności do demokracji - europejskie drogi do wolności

22 października 2017r. rozpocznie się najnowsza edycja międzynarodowego programu realizowanego przez V LO we współpracy z DMK w Gdańsku i Haus am Maiberg w Heppenheim, a tymczasem na stronie ECS i YT można obejrzeć reportaż z ubiegłorocznego programu "Od Solidarności do demokracji"oraz filmy stworzone przez uczestników z VLO: Weronikę Dunst, Natalię Jeleń, Monikę Kaczorowską, Zuzię Korpacką, Zosię Kędziorę, Angelikę Lipińską, Weronikę Łąpieś, Julię Rynkowską, Julię Szemplińską, Kubę Kozakiewicza Alka Gałkowskiego. Partnerami projektu byli uczniowie z Max-Planck-Gymnasium w Gross Umstadt. Projekt od lat wspiera Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Efekty tej współpracy można obejrzeć na stronach Europejskiego Centrum Solidarności, np.

http://www.ecs.gda.pl/library/File/edukacja/od%20solidarnosci/solidarity_questing.pdf 

http://www.ecs.gda.pl/title,WOLNOSC,pid,1409.html

http://www.ecs.gda.pl/title,DEMOKRACJA,pid,1410.html   

   

    

Współpraca z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu w Gdyni

6 września 2017 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Wyższą Szkołą Administracji
i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni reprezentowanym przez Jego Magnificencję Prorektora  dr. Tomasza Białasa  a V Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku, reprezentowanym przez Dyrektor Elżbietę Piszczek.

W ramach współpracy uczniowie klasy menadżersko -prawnej będą mogli aktywnie uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych, konferencjach, seminariach, warsztatach oraz projektach badawczych i edukacyjnych organizowanych przez Wyższą Szkołę Administracji
i Biznesu.
Strony porozumienia podejmują współpracę w zakresie wzajemnego wspierania rozwoju dydaktyki celem doskonalenia wiedzy i umiejętności nauczycieli oraz stworzenia warunków do pełnego rozwoju zainteresowań uczniów w zakresie nauk menadżerskich i prawnych.

Olimpiada Wiedzy o Mediach

Wszystkich marzacych o karierze dziennikarskiej zachęcamy do udziału w kolejnej edycji Olimpiady Wiedzy o Mediach, w ktorej do tej pory (dzięki naszemu absolwentowi Szymonowi Rać) bylismy niepokonani. Mamy nadzieję, że wśród uczniów Piątki znajdą się godni następcy dwukrotnego triumfatora olimpiady. Tegoroczne tematy etapu szkolnego są bardzo interesujące. Do wyboru esej, film, fotocast lub fotoreportaż na jeden z poniższych tematów:

  1. Swój i obcy – jak przedstawiać inne religie i kultury w mediach?
  2. Odpowiedzialność za słowo
  3. Internet jako źródło (dez)informacji
  4. Etyka i rzetelność w pracy dziennikarza
  5. Reklama – manipulacja czy zachęta?

Szczególowe informacje na stronie http://www.kwm.ifsid.ug.edu.pl/ albo http://owm.edu.pl/

Konkurs na pracę pisemną – XVI edycja

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w kolejnej edycji Konkursu na pracę pisemną.

To już szesnasta edycja „Konkursu na pracę pisemną” organizowanego przez Narodowy Bank Polski, który po raz kolejny odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Do udziału organizatorzy konkursu zapraszają uczniów VII klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych (z wyłączeniem placówek kształcących dorosłych). Uczestnicy przygotowują pracę pisemną na jeden z tematów:

 - dla uczniów szkół ponadpodstawowych (z wyłączeniem gimnazjów) praca na temat: Czy wzrost PKB w danym kraju oznacza wzrost dobrobytu i poprawę jakości życia obywateli?

Olimpiady Wiedzy o rodzinie

Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (Kierunek kształcenia - Nauki o Rodzinie) zaprasza uczniów naszej szkoły do udziału w Olimpiady Wiedzy o rodzinie. W roku szkolnym 2017/18 hasłem Olimpiady będzie: „Jaka rodzina - taka przyszłość". Olimpiada jest współfinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska

JEDNORAZOWE STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA
Spośród uczniów V Liceum Ogólnokształcącego wyróżnieni zostali:

Maria Banach
Wiktoria Dettlaff
Weronika Dunst
Maja Gawrońska
Anna Koczyk
Julia Kuczkowska
Julia Naczke
Patrycja Żemełka
Joanna Dardzińska
Wiktoria Lewandowska
Kinga Piliczewska
Błażej Raszyński
Jan Schneider
Adam Żmijewski
Karolina Buchnowska
Magdalena Bukowska
Marzena Górczak
Sophie Greig
Alicja Kozłowska
Klaudia Lewandowska
Grzegorz Pozorski
Natalia Rutecka
Jakub Stybor
Agnieszka Szpak
Wiktoria Targońska
Nel Tyborska
Grzegorz Wąs

Wszystkim stypendystom gratulujemy!!!

XXXI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Już można próbować swoich sił w XXXI Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi „Wyzwania współczesnego rynku pracy”. XXXI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej objęta została honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju.

Zapomni Rossiju

Organizatorzy ogólnopolskiego konkursu polonistyczno-rusycystycznego "Zapomni Rossiju/Zapamiętaj Rosję"

Olimpiada Geograficzna – Informator XLIV Edycji

Rozpoczęła się XLIV Olimpiada Geograficzna. Tegoroczna edycja jest szczególna, gdyż kończący się w roku 2018, w trakcie obchodów Roku Polskiej Geografii oraz stulecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Najlepsi Młodzi Geografowie walczyć będą nie tylko o laury na arenie krajowej, ale również o szansę reprezentowania Polski na XV Międzynarodowej Olimpiadzie Geograficznej w Quebec City w Kanadzie.

Termin zgłoszeń do udziału w Olimpiadzie mija 30 września 2017 r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.olimpiadageograficzna.edu.pl.

Piłka nożna

Kategoria:

Zapraszamy na zajęcia piłki nożnej
wszystkich zainteresowanych uczniów
w najbliższą środę - 13 września
od godz. 15:00


Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Wszystkich zainteresowanych udziałem w tegorocznej Olimpiadzie Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej prosimy o zgłoszenie się do Gosi Wendt z klasy 3F lub p.prof. Bożeny Kudryckiej do 15 września br. Szczegółowe informacje na temat olimpiady można znaleźć na stronie http://www.fn.org.pl/pl/page/487/o-olimpiadzie.html