Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Życzenia jubileuszowe

Wersja do wydrukuWyślij mailemWersja PDF

Życzenia nadesłane z okazji Jubileuszu 60-lecia V LO

 

Prezydent Miasta Gdańska

Gdańsk, 17 czerwca 2005 r.

Dyrektor, Rada Pedagogiczna,
Pracownicy, Uczniowie i Rodzice
V Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefana Żeromskiego
w Gdańsku

Szanowni Państwo!

Z okazji uroczystości 60?lecia istnienia V Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku przysyłam Państwu wyrazy głębokiego szacunku i podziękowania za dotychczasową owocną pracę dla dobra naszych dzieci i młodzieży. Życzę Państwu uzyskiwania wyższych stopni awansu zawodowego, nabywania nowych umiejętności, zapału do podejmowania nowych zadań w pracy z młodymi ludźmi, do nowatorstwa pedagogicznego ? wbrew wszelkim przeszkodom, których nieustannie dostarcza nam życie. Uczniom, życzę by po latach swoją szkołę wspominali z sympatią i wzruszeniem. ?Takie są Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży chowanie? ? pamiętajmy o tym wszyscy każdego dnia, bo tylko wtedy nasze społeczeństwo będzie wzrastać i zobaczymy przyszłość naszych dzieci i wnuków w jasnych barwach.

Z pozdrowieniami
Prezydent Miasta Gdańska
Paweł Adamowicz

 
Związek Nauczycielstwa Polskiego

Motto:
?Każda epoka ma swe własne cele
I zapomina o wczorajszych snach;
Nieście więc wiedzy pochodnię na czele,
I nowy udział bierzcie w wieków dziele,
Przyszłości budujcie gmach.?
Adam Asnyk

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego

Gdańsk, dnia 17.06.2005-06-21

Dyrekcja Szkoły
Pracownicy Szkoły
Rodzice i Uczniowie

Rok jubileuszu 60-lecia Liceum Ogólnokształcego Nr 5 w Gdańsku, to niewątpliwie okazja do świętowania, wspomnień, podsumowań i refleksji. W historię szkoły wpisała się mrówcza praca dyrektorów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców i uczniów. Dziełem jest pozostawiony trwały ślad w postaci wielu znaczących osiągnięć na terenie miasta Gdańska. Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Gdańsku wyraża słowa uznania za 60-letnią pracę wszystkim pracownikom placówki, wierząc, że praca i poświecenie pozostanie w pamięci tych, wobec których pełnili zarówno społeczną jak i pedagogiczną służbę poprzez osobiste zaangażowanie, czynny udział w budowaniu oraz krzewienia polskiej oświaty. Całej społeczności szkolnej ? młodzieży, rodzicom, osobom współpracującym ze szkołą ? Zarząd Oddziału ZNP składa życzenia zdrowia, radości, wszelkiej pomyślności, a przede wszystkim wiary w sens piękna pracy na rzecz kształcenia nowych pokoleń.

Z poważaniem
Prezes Zarządu Oddziału ZNP
W Gdańsku
Mgr Teresa Tyl

 

NSZZ Solidarność

?Jakość to sposób myślenia,
który powoduje, że stosuje się
i bez przerwy poszukuje
najlepszych rozwiązań.?
Edward Deming

Z okazji 60-lecia V Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Gdańsku gratulujemy Dyrekcji i Gronu Pedagogicznemu wysokiego poziomu i efektów kształcenia, które pozwalają zaliczyć tę placówkę do szkół elitarnych, świetnie przygotowujących uczniów do życia we współczesnym świecie. Życzymy dalszego doskonalenia w celu osiągnięcia najwyższej jakości kształcenia i wysokiej efektywności nauczania. Uczniom pragniemy życzyć, aby czuli się odpowiedzialni za własny rozwój i potrafili dobrze zaplanować swoją przyszłość. Ważne jest, aby myślą o sobie, nie zatracić wrażliwości i otwartości na potrzeby drugiego człowieka.

W imieniu Komisji Międzyzakładowej
Pracowników Oświaty i Wychowania
NSZZ Solidarność w Gdańsku
Przewodnicząca
Bożena Brauer


Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego

Gdańsk-Oliwa, 17.06.2005

Szanowna Pani Dyrektor Teresa Głuszczak
Z okazji jubileuszu 60-lecia V Liceum Ogólnokształcącego W Gdańsku- Oliwie składam serdeczne gratulacje oraz życzenia szczęścia, pomyślności, dalszych sukcesów edukacyjnych, bogatych planów i możliwości ich realizacji dla Pani Dyrektor i całego Grona Pedagogicznego.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego
Michał Targowski

 

Życzenia i podziękowania od absolwentów i pracowników V LO

Szanowna Pani Głuszczak,
Najserdeczniejsze życznia dla wszystkich absolwentów V Liceum im. Stefana Żeromskiego w Oliwie a szczególnie absolwentów z mojego rocznika 1961. Chociaż nie będę mógł uczestniczyć w uroczystośsciach jubileuszowych lecz myślami będę z Wami. Gratulacje na tak zacną rocznicę. Cieszę się że szkoła tak wspaniale się rozwija i posiada tak dobrze opracowaną stronę interentową. Pragnę także przesłać życzenia od naszej szkoły w Calgary, która obchodziła 70 lecie szkolnictwa polskiego w Kanadzie i jest obecnie jakwiększą szkołą polonijną na terenie Kanady.
Z wyrazami pozdrowień,
Piotr Albertin
Dyrektor
Szkola in. Jana Pawla II
John Paul II Polish School
Calgary, Alberta, Canada

Subject: PODZIEKOWANIE ZA JUBILEUSZ
Date: pon 20. czerwca 2005 12:29
From: Kasia Marjańska
To: szkola@vlo.gda.pl
Na ręce Szanownej Pani Dyrektor składam najserdeczniejsze podziękowania za przepiękny Jubileusz naszej szkoły. Uroczystości piątkowe zarówno w kościele jak i w szkole, wspaniałe występy mlodzieży (dusza nam rosła widząc naszych młodszych kolegów śpiewających ! i to jak!) i nade wszysko obecność Grona Nuczycielskiego wzruszyły nas bardzo. Wspomnienia młodości dały nam niesamowitą radość. Znów poczuliśmy się jak dawniej, u siebie, w naszej "piątce". Tej radości dopełniały spotkania z koleżankami i kolegami ze wspólnej ławy, obozów Koła Geograficznego, niejedno serce zadrzało widząc sympatie sprzed 30 lat.... Stokrotne dzięki.
Bal Diamentowy rozpoczynający się polonezem, tym samym co na naszej studniówce rozczulił nas bardzo.Bal w Auli naszej szkoły!- to było najcudniejsze, w szkole! Znów byliśmy piękni i młodzi z Wami drodzy Profesorowie i dzięki Wam!!!
Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję.
Kasia Lubowska ( - Marjańska) z klasy matematyczno fizycznej IVA Pani Profesor Łucji Burdy, Matura 1975

Na ręce Komitetu Organizacyjnego obchodów 60-lecia V LO w Gdańsku Oliwie.
Nie mogę osobiście wziąć udziału w nadchodzących uroczystościach jubileuszowych, dlatego choć poprzez e-mail przesyłam najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich uczestników Jubileuszowego spotkania. Życzę wszystkim dużo sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.
Serdeczne gratulacje tak wspaniałego jubileuszu.
Pozdrowienia
Józek Ottowicz, absolwent z 1974 roku
Salt Lake City, Utah USA
16 czerwiec, 2005

Szanownej Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, Absolwentom przesyłam najlepsze życzenia i pozdrowienia z okazji tak pięknego Jubileuszu. Dziękuję za pamięć i zaproszenie.
Halina Imborowa nauczycielka matematyki w latach powojennych.
Łaczę dużo serdeczności Halina Krupka /dentysta szkolny/