Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Życzenia jubileuszowe

Kategoria:
Wersja do wydrukuWyślij mailemWersja PDF

Życzenia z okazji jubileuszu 65-lecia V LO w Gdańsku


W dowód uznania i szacunku
mam zaszczyt przyznać z okazji
Jubileuszu 65-lecia

Społeczności
V Liceum Ogólnokształcącego

im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku
medal
Prezydenta Miasta Gdańska

Prezydent Miasta Gdańska
Paweł Adamowicz

Gdańsk, 11 czerwca 2010 r.

 

Dyrektor
Grono Pedagogiczne
Pracownicy
Uczniowie i Rodzice
oraz Absolwenci
V Liceum Ogólnokształcące
w Gdańsku

     Dzisiejsza uroczystość związana z Jubileuszem 65-lecia V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, jest szczególną okazją do złożenia serdecznych podziękowań i wyrażenia uznania dla całej społeczności szkolnej za kształtowanie wizerunku szkoły bogatej w wartości, za pasję i pedagogiczny profesjonalizm.
Dzięki nizwykłemu zaangażowaniu kierownictwa i nauczycieli, szkoła należy do najlepszych liceów ogólnokształcących Gdańska. Jej absolwenci są cenieni i szanowani, a ich ambitne dokonania stały się źródłem satysfakcji wielu pedagogów.
     W tak szczególnym dniu składam wyrazy uznania, wdzięczności i szacunku Gronu Pedagogicznemu i pozostałym Pracownikom za rzetelną, z pasją wykonywaną pracę kształtowania charakterów młodych ludzi, za przygotowanie ich do godnego i umiejętnego życia we współczesnym świecie. Uczącym się tu obecnie życzę, by kreując swoją przyszłość, z przyjemnością odkrywali tajniki wiedzy.
     Jestem przekonany, że dzisiejszy Jubileusz stanie się dla całej społeczności szkolnej niezwykłym przeżyciem, a wyzwania współczesnej cywilizacji będą podejmowane przez nią z pogodą ducha i otwartością na pokonywanie trudów życia.

Z poważaniem
POMORSKI KURATOR OŚWIATY
Zdzisław Szudrowicz

Gdańsk, 11 czerwca 2010 r.

 

Gdańsk, dnia 11 czerwca 2010 r.
Dyrektor, Rada Pedagogiczna,
Pracownicy, Uczniowie i Rodzice
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. Stefana Żeromskiego
w Gdańsku

Szanowni Państwo!
Drodzy Uczniowie!

     Z okazji obchodów 65-lecia V Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku składam Państwu wyrazy szacunku oraz ogromne podziękowania za pracę z młodymi gdańszczaninami. Dzięki Państwa zaangażowaniu i codziennemu trudowi uczniowie zdobywają wiedzę i nowe umiejętności niezbędne do dalszego rozwoju. Gratuluję i przekazuję życzenia dalszej wspaniałe pracy i wielu sukcesów.
     Drodzy Uczniowie, życzę Wam nieustającego entuzjazmu i twórczego zapału, który młodym ludziom pozwala czerpać z życia to, co najlepsze. "Każdy ma swoje miejsce ulubione w dzieciństwie. To jest ojczyzna duszy." - pamiętajcie o słowach Waszego patrona i dobrze wykorzystajcie czas spędzony w szkole, tak by lata w Waszej "Piątce" wspominać z symaptią i wzruszeniem i by stały się one ojczyzną Waszych dusz.

Prezydent Miasta Gdańska
Paweł Adamowicz

 

"Cokolwiek umysł
potrafi zrodzić,
potrafi też osiągnąć." 
    W. Clement Stone

Z okazji 65-lecia V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku
gratulujemy
 Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu i wszystkim Pracownikom Szkoły
wysokiego poziomu edukacyjnego, doskonale przygotowującego uczniów
do kontunuowania nauki na poziomie akademickim.
Życzymy
Szanownym Jubilatom
wielu pomysłów i ciekawych rozwiązań sprzyjających rozwijaniu zainteresowań, talentów i umiejętności będących podstawą dobrego funkcjonowania
w nowoczesnym świecie.
Wszystkim Absolwentom życzymy poczucia silnych więzi z tradycją szkoły.
Niech pozostanie ona w Waszej pamięci miejscem szczęśliwym,
do którego chętnie się wraca nie tylko we wspomnieniach.

Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej
Pracowników Oświaty i Wychowania
NSZZ Solidarność w Gdańsku
Bożena Brauer

Gdańsk, 11 czerwca 2010 r.

 

Gdańsk, 11 czerwca 2010 r.
Biuro Jarosława Wałęsy Posła do Parlamentu Europejskiego

Szanowna Pani
Elżbieta Piszczek
Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku

     Dziękuję bardzo za zaproszenie na uroczystość obchodów 65-lecia V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Niestety ze względu na pełnione przeze mnie obowiązki parlamentarne nie mogę uczestniczyć w tym wydarzeniu.
     Składam najserdeczniejsze gratulacje Pani Dyrektor i całemu Gronu Pedagogicznemu oraz Wszystkim Uczniom, którzy włożyli swój trud i wysiłek
w przygotowanie tej pięknej uroczystości.
     Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień, które zawsze pozostają w pamięci,
a dźwięk szkolnego dzwonka przywołuje dawne sentymentalne czasy. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym spędziło się część życia, a ja właśnie 15 lat temu opuściłem mury tej szkoły.
     W bieżącym roku szkolnym nasze liceum obchodzi piękny Jubileusz. Na jego sukces i popularnośćpracowały całe pokolenia nauczycieli  i pracowników szkoły. Zdarzało się, że tę samą szkołę kończył ojciec, syn i wnuk. Jubileusz skłania do refleksji, pozwala ocenić 65 lat działalności szkoły, a także pobudza do podjęcia nowych wyzwań.
     Życzę Pani Dyrektor, Wszystkim Nauczycielom i Prawcownikom szkoły wszelkiej pomyślności i wielu sukcesów zawodowych, a młodzież żeby w szkole znalazła nie tylko wiedzę, ale też przyjaciół i zrozumienie nauczycieli. Pamiętjamy, że tylko ludzie wykształceni są wolni. To właśnie szkoła przygotowuje nas na umiejętne podejmowanie decyzji i świadome wybory, których będziemy musieli dokonywać w tak upragnionej, dorosłej rzeczywistości.

Z poważaniem
Jarosław Wałęsa
Poseł do Parlamentu Europejskiego  

 

Gdańsk, 11 czerwca 2010 r.

Szanowna Dyrekcjo V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku

Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystości jubileuszu szkoły. Z okazji 65-lecia życzę Dyrekcji, Kadrze Pedagogicznej i całej Społeczności V Liceum Ogólnokształcącego satysfakcji z wykonywanej pracy i szczęścia w życiu osobistym.
Z poważaniem
Krystyna Stella


Gdańsk, dnia 11 czerwca 2010 r.
"Nie rzeczywistość sama
ale serce z jakim ku niej przystępujemy,
daje rzeczom kształty i kolory"
H. Sienkiewicz

Z okazji 65-lecia V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku
 Dyrekcja i Grono Pedagogiczne II Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku
 składa serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu.

Dyrektor II LO
mgr Waldemar Nocny

 

Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku
Pani Elżbieta Piszczek
Szanowne Grono Pedagogiczne, Pracownicy i Uczniowie Szkoły

Z okazji wspaniałego jubileuszu 65-lecia Szkoły składamy Państwu
gratulacje i serdeczne życzenia wielu kolejnych lat pełnych sukcesów
na polu zawodowym i naukowym. Życzymy Państwu wytrwałości
w budowaniu Szkoły otwartej na marzenia i potrzeby młodzieży, opartej
na poszanowaniu indywidualności każdego młodego człowieka.
Niechaj kolejne lata staną się pasmem samych sukcesów i samych radosnych dni!

W imieniu Społeczności I Zespołu Szkół STO w Gdańsku
Dyrektor Hanna Sempka

 

GRATULACJE
DLA PANI ELŻBIETY PISZCZEK
DYREKTORA V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W GDAŃSKU

W dniu wspaniałego

Jubileuszu 65-lecia
szkoły życzę wielu sukcesów edukacyjnych,
wychowawczych, trwałego wpisania się
historię gdańskiej edukacji oraz satysfakcji
z kierowania szkołą.

DYREKTOR
X Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku
mgr inż. Joanna Drozd

Gdańsk, 11 czerwca 2010 r.

 

Szanowna Pani
Elżbieta Piszczek
Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku

     Dziękuję serdecznie za zaproszenie na obchody 65-lecia Waszej Szkoły. Niestety, nie będę mogła uczestniczyć w tych ważnych wydarzeniach z powodu służbowego wyjazdu w dniach 11 - 12 czerwca 2010 roku.
     Gratuluję gorąco pięknego jubileuszu oraz godnego szacunku dorobku V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Szczerze życzę sukcesów w trudnej pracy na niwie oświaty przez kolejne dziesiątki lat oraz następnych okrągłych rocznic.
     Wyrazy szacunku.
     Bożena Ordak
     Dyrektor III LO w Gdańsku

 

Pani Dyrektor Elżbiecie Piszczek
i Gronu Pedagogicznemu
V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku
z okazji pięknego jubileuszu
65-lecia istnienia
życzymy
twórczych pomysłów w realizacji celów dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych,
zadowolenia z pracy,
miłych i chętnych do zdobywania wiedzy ucznióe oraz
ich przyjaznych rodziców.
Niech los nie skąpi Wam wszelkich laurów!

Dyrektor oraz Grono Pedagogiczne
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2
w Gdańsku
Marzena Majerowska

 

"Miłość i służba
nadaje sens naszemu życiu
i czyni je pięknym,
ponieważ wiemy,
czemu i Komu je
poświęcamy"

Z okazji Jubileuszu 65-lecia Szkoły,
życzenia sukcesów i satysfakcji w codziennej,
trudnej i odpowiedzialnej pracy.
Nieustającej troski o właściwe kształtowanie dzieci i młodzieży,
uznanie Rodziców i władz, wsparcia i zrozumienia.
Realizacji wizji rozwoju szkoły oraz wiele radości każdego dnia,
prosimy przyjąć od całej społeczności szkolnej
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 im. Jana Pawła II
w Gdańsku - Zaspie

Dyrektor
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8
im. Jana Pawła II w Gdańsku
mgr Danuta Kokot

 

Szanowna Pani Dyrektor
Elżbieta Piszczek

Jubileusz 65-lecia istnienia V Liceum Ogólnokształcącego
jest szczególną okazją do złożenia serdecznych życzeń.
Na Pani ręce składa gratulacje
dla całego Grona Pedagogicznego, a także dla wszystkich pracowników szkoły,
za niezwykle owocną i wydajną pracę,
którą wkładacie Państwo w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia.
To dzięki Państwa pracy V LO zyskało uznanie i cieszy się
niezwykłą renomą wśród gdańskich szkół.
Życzę Pani i wszystkim pracownikom szkoły dalszych sukcesów zawodowych,
satysfakcji z wykonywania powierzonych zadań,
a także pomyślności w życiu osobistym.

Dyrektor
Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego w Gdańsku
mgr Barbara Mizerska

 

Dyrekcja
Grono Pedagogiczne
Wychowankowie i Młodzież
V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku

Z okazji Jubileuszu 65-lecia V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku w imieniu Biblioteki Oliwskiej proszę o przyjęcie serdecznych gratulacji.
     Jubileusz szkoły jest doskonałą okazją do podsumowań ale także stwarza sposobność do spojrzenia w przyszłość. Nie ulega wątpliwości, że wiedza i edukacja stały się głównym czynnikiem rozumienia współczesnego świata i poszukiwania prawdy o nim. Każda szkoła poprzez nauczanie oraz wychowanie w duchu twórczej myśli i poczucia dobrze rozumianej wolności i tolerancji zyskuje niepowtarzalną sznasę wpływania na postawy młodych ludzi i współkreowania ich życia.
     V LO przez 65 lat swojej działalności dobrze radziło sobie ze stojącymi przed nim zadaniami pedagogicznymi i wychowawczymi, co z pewnością jest zasługą kadry dydaktycznej.
     Dyrekcji i Gronu Pedagogicznemu życzę satysfakcji z dotychczasowych osiągnięć oraz dalszych sukcesów w pracy.
     Wszystkim Absolwentom Szkoły niech zawsze towarzyszą miłe wspomnienia z tamtych lat. Aktualnie zaś uczącej się młodzieży życzę osiągania jak najlepszych wyników, na miarę swoich jak i wywchowawców ambicji.
Z pważaniem
Barbara Meyer
Wojewódzka i Miejska
Biblioteka Publiczna
im. Josepha Conrada Kozreniowskiego
w Gdańsku
Gdańsk, 11.06.2010 r.