Porozumienie o współpracy V LO w Gdańsku z Politechniką Gdańską

7 marca 2023 roku zostało podpisane ważne dla społeczności V LO w Gdańsku porozumienie z Politechniką Gdańską obejmujące m.in.

  • doradztwo i współtworzenie przez przedstawicieli PG programów edukacyjnych, innowacji i eksperymentów wdrażanych w V LO,
  • dzielenie się przez przedstawicieli PG oraz absolwentów PG doświadczeniem dydaktycznym z nauczycielami V LO, 
  • umożliwienie uczniom V LO rozwijania zainteresowań w kołach naukowych Politechniki Gdańskiej,
  • wpieranie kształcenia uczniów V LO poprzez prowadzenie przez kadrę Politechniki Gdańskiej na terenie uczelni wykładów otwartych, ćwiczeń, a także umożliwienie udziału w imprezach edukacyjnych

Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony. Podpisy pod dokumentem o współpracy złożyły Dyrektor V LO w Gdańsku pani Małgorzata Bąk oraz na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora – Prorektor ds. studenckich Politechniki Gdańskiej, pani dr Barbara Wikieł, prof. PG

zdjęcia dzięki uprzejmości Działu Promocji i Biura Prasowego Politechniki Gdańskiej: Krzysztof Krzempek, Specjalista fotografik