Warsztaty “Kreatywny przedsiębiorca – kreatywny zespół” na Politechnice Gdańskiej

W czwartek 16 listopada br. klasa 3e uczestniczyła w warsztatach “Kreatywny przedsiębiorca – kreatywny zespół” organizowanych w ramach obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2023 na wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

W tym samym czasie również inne klasy V-go LO, gościły w gmachu wydziału.

Niewątpliwe zajęcia przyczyniły się do innego spojrzenia na pojęcia kreatywności i przedsiębiorczości.

Za zaproszenie i organizację świetnych warsztatów bardzo dziękujemy Panu Michałowi Tomczakowi z Katedry Przedsiębiorczości WZiE PG.

Chętnie przyjdziemy na kolejne

Aneta Lechman

w imieniu klasy 3e

Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej