Rekrutacja na rok szkolny 2023/24

Drogi Kandydacie, 

 
Od 1945 roku, kiedy obecna szkoła powstała, uczniowie, którzy tu wstępowali mieli nadzieję na spełnienie swoich oczekiwań, zbudowanie marzeń, zdobycie porządnego wykształcenia, poszerzenie wiedzy o świecie, a także znalezienie przyjaźni. Nie jest przypadkiem, że wielu naszych obecnych uczennic i uczniów to dzieci i wnuki absolwentów Piątki, którzy jak można się domyślać, nie wystraszyli swoich pociech opowieściami o dawnych, szkolnych latach. Ta sztafeta pokoleń, budowanie więzi między kolejnymi rocznikami, dobre wspomnienia, wreszcie solidne wykształcenie, przyciągają – taką mamy nadzieję – kolejnych młodych ludzi do oliwskiego liceum. Wspólnym, codziennym wysiłkiem staramy się, aby po latach wspomnienia “Piątki” były zarówno przyjemne jak i inspirujące dla następnych pokoleń. Szacunku dla wytrwałej pracy własnej i nauczycieli, a także radości z bycia cząstką “piątkowej” społeczności, którą niektórzy nawet potrafią nazwać rodziną, nie zbudujemy bez Was, którzy właśnie teraz o niej czytają i być może myślą o wstąpieniu w piątkowe mury. Tę szkołę będziecie tworzyć także Wy. 

  
Zapraszamy! 


Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego 
Małgorzata Bąk 

 

 

 

Kliknij w miniaturę, aby przejść do szczegółów wybranego profilu

 

Adres mailowy, na który należy nadsyłać załączniki w przypadku braku możliwości dostarczenia osobiście w terminie wskazanym w regulaminie rekrutacji do V LO:

sekretariat@lo5.edu.gdansk.pl

Wszystkie dokumenty załącznikowe powinny być dostarczone w jednym terminie/jednej wiadomości, by umożliwić ich łatwe odnalezienie w historii korespondencji.

Temat wiadomości mailowej powinien zawierać dopisek: rekrutacja, nazwisko i imię kandydata, numer wniosku nadany przez system (np. rekrutacja, Kowalski Jerzy, 34834)


Dokumenty do pobrania:

 

Regulamin rekrutacji do V LO – wkrótce

Karta informacyjna ucznia przyjętego do V LO – pdf – wkrótce

Karta informacyjna ucznia przyjętego do V LO – docx – wkrótce


Zarządzenie:

Zarządzenie Nr 11/2023 Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w województwie pomorskim na rok szkolny 2023/2024

Terminy:

Terminy postępowania rekrutacyjnego


Punkty rekrutacyjne:

Wykaz zawodów z przyznawaną liczbą punktów

Zestawienie zbiorcze zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w latach szkolnych: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 (267 KB xls)


 

  • Kandydatów do oddziałów dwujęzycznych w V LO w Gdańsku (klasa D) obowiązuje test kompetencji językowych zaplanowany na 8 czerwca godz. 14:00 (piszą go Kandydaci, dla których V LO jest szkołą I wyboru i klasa D jest na najwyższej pozycji na liście preferencji w systemie Vulcan – z testu kompetencji zwolnieni są Kandydaci, którzy dostarczą do V LO certyfikat FCI lub zaświadczenie o tytule Finalisty lub Laureata kuratoryjnego konkursu przedmiotowego z języka angielskiego. W wyjątkowych przypadkach losowych, zdrowotnych lub innych uniemożliwiających stawienie się Kandydata na teście kompetencji językowych w I terminie, dyrektor V LO wyznaczył II termin testu na 13 czerwca (godz. 14:00) – wyłącznie dla Kandydatów, których V LO jest szkołą I wyboru (oraz za wcześniejszym podaniem przyczyny, np. okazaniem zaświadczenia lekarskiego, zaświadczenia z zawodów wiedzy/sportowych/innych)