Regulamin rekrutacji do V LO na rok szkolny 2022/2023

Pod poniższym linkiem zamieściliśmy regulamin rekrutacji do V LO na rok szkolny 2022/2023 zwierający:

I. OPIS KLAS PROPONOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/23

II. WARUNKI PRZYJĘCIA KANDYDATA DO KLASY
PIERWSZEJ W V LO

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIEZBĘDNEJ DOKUMENTACJI

IV. TERMINARZ REKRUTACJI

Regulamin rekrutacji do V LO na rok szkolny 2022/2023

 

W momencie przyjęcia Kandydata do V LO, należy wypełnić, podpisać i dostarczyć do szkoły kartę informacyjną ucznia przyjętego:

Karta informacyjna – pdf

Karta informacyjna – docx