Regulamin rekrutacji do V LO na rok szkolny 2023/2024

 

Regulamin rekrutacji do V LO na rok szkolny 2023/2024

 

Regulamin rekrutacji do V LO na rok szkolny 2023/2024

 

Kandydatom, którzy zostaną zakwalifikowani do przyjęcia przypominamy o konieczności dostarczenia następujących dokumentów/załączników:

 1. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 2. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 3. Kwestionariusz

  Karta ucznia przyjętego do V LO – pdf

  Karta ucznia przyjętego do V LO – docx

 4. Kartę zdrowia
 5. Odpis aktu urodzenia
 6. Dwa podpisane zdjęcia legitymacyjne
 7. Ewentualne zaświadczenia (np. z poradni, o niepełnosprawności)