65-lecie szkoły

Fotorelacja z 65-lecia szkoły

 


 

Życzenia jubileuszowe

 

Życzenia z okazji jubileuszu 65-lecia V LO w Gdańsku

W dowód uznania i szacunku
mam zaszczyt przyznać z okazji
Jubileuszu 65-lecia

Społeczności
V Liceum Ogólnokształcącego

im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku
medal
Prezydenta Miasta Gdańska

Prezydent Miasta Gdańska
Paweł Adamowicz

Gdańsk, 11 czerwca 2010 r.