DSD

DSD II – co to jest?
Rodzaj certyfikatu poświadczającego znajomość języka niemieckiego , do którego egzaminy przygotowuje Kultusministerkonferenz (Stala Komisja Ministrow Oswiaty).
Egzaminy na DSD II są przeprowadzane na całym świecie, w szkołach średnich w klasie maturalnej. Egzamin DSD II jest niemieckim odpowiednikiem egzaminu CAE z Cambridge.

Kilka faktów na temat egzaminu na dyplom DSD II w V LO:
• w 1998 został przeprowadzony pierwszy egzamin na dyplom DSD II
• ca. 125 absolwentów uzyskało dyplom DSD II
• 95% wynosi zdawalność egzaminu
• 15% absolwentów wybrało studia w krajach niemieckiego obszaru językowego (DACHL)
• zajęcia przygotowujące do egzaminu odbywają się w ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez niemieckiego lektora
• obecnie są 3 grupy przygotowujące się do egzaminu – po jednej na rocznik

Kto może uczestniczyć w kursie?
Każdy, kto:
• uczył się języka niemieckiego w gimnazjum i opanował go na poziomie A2/B1,
• potrafi się systematycznie uczyć i ma motywację do nauki języka obcego,
• planuje studia w krajach DACHL,
• zamierza zdobyć dodatkowe kompetencje, potrzebne na rynku pracy.

Jakie korzyści wynikają z posiadania certyfikatu DSD II?
• potwierdza kompetencje językową na poziomie C1 – najwyższą do uzyskania przez uczących się języka niemieckiego w Polsce,
• upoważnia do studiowania w krajach niemieckiego obszaru językowego (DACHL) bez potrzeby zdawania dodatkowych, płatnych egzaminów językowych,
• jest prowadzony przez rodzimego użytkownika języka niemieckiego,
• jest dodatkowym atutem w CV ( Englisch ist ein Muss und Deutsch ist ein Plus),
• zajęcia przygotowujące, jak i sam egzamin są bezpłatne
• daje możliwość uzyskania stypendium DAAD dla najlepszych uczniów (do tej pory otrzymało je 18 stypendystów naszej szkoły)

Niemieckojęzyczne uczelnie, które są wybierane przez naszych absolwentów:
• Technische Universität Berlin
• Technische Universität München
• Freie Universität Berlin
• Universität – Wien
• Universität Hamburg
• Europa-Universität Viadrina
• Technische Hochschule Wildau