DSD

ceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego – PASCH-Initiative (pasch-net.de)

DSD II – co to jest?
Rodzaj certyfikatu poświadczającego znajomość języka niemieckiego , do którego egzaminy
przygotowuje Kultusministerkonferenz (Stała Komisja Ministrów Oświaty).
Egzaminy na DSD II są przeprowadzane na całym świecie, w szkołach średnich w klasie
maturalnej. Egzamin DSD II jest niemieckim odpowiednikiem egzaminu CAE z Cambridge.

Kilka faktów na temat egzaminu na dyplom DSD II w V LO:
• w 1998 został przeprowadzony pierwszy egzamin na dyplom DSD II (byliśmy jedną z
pierwszych szkół w Polsce, które przeprowadziły ten egzamin)
• ca. 200 naszych absolwentów uzyskało dyplom DSD II
• 95% wynosi zdawalność egzaminu
• wielu absolwentów z certyfikatem wybrało studia w krajach niemieckiego obszaru językowego
(DACHL)
• zajęcia przygotowujące do egzaminu odbywają się w ramach zajęć pozalekcyjnych
• są 4 grupy przygotowujące się do egzaminu – po jednej na rocznik,
• od 2009 jesteśmy w programie Pasch-Net, obejmującym szkoły DSD na całym świecie,
•egzamin ustny i pisemny na dyplom przeprowadzany jest każdego roku listopad-grudzień.

Kto może uczestniczyć w kursie?
Każdy, kto:
• uczył się języka niemieckiego w szkole podstawowej i opanował go na poziomie A2/B1,
• potrafi się systematycznie uczyć i ma motywację do nauki języka obcego,
• planuje studia w krajach DACHL,
• zamierza zdobyć dodatkowe kompetencje, potrzebne na rynku pracy.
Jakie korzyści wynikają z posiadania certyfikatu DSD II?
• potwierdza kompetencje językową na poziomie C1 – najwyższą do uzyskania przez uczących
się języka niemieckiego w Polsce,
• upoważnia do studiowania w krajach niemieckiego obszaru językowego (DACHL) bez potrzeby
zdawania dodatkowych, płatnych egzaminów językowych,
• jest prowadzony przez rodzimego użytkownika języka niemieckiego,
• jest dodatkowym atutem w CV ( Englisch ist ein Muss und Deutsch ist ein Plus),
• zajęcia przygotowujące, jak i sam egzamin są bezpłatne
• daje możliwość uzyskania stypendium DAAD dla najlepszych uczniów (do tej pory otrzymało je
18 stypendystów naszej szkoły)

Niemieckojęzyczne uczelnie, które są wybierane przez naszych absolwentów:
• Technische Universität Berlin
• Technische Universität München
• Freie Universität Berlin
• Universität – Wien
• Universität Hamburg
• Europa-Universität Viadrina
• Technische Hochschule Wildau