Stypendium naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G.D. Fahrenheita

Stypendium im. Fahrenheita jest pierwszym w Polsce dofinansowaniem  naukowym przeznaczonym na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów studiów zagranicznych najwybitniejszym maturzystom, absolwentom polskiej lub międzynarodowej matury.

Dzięki niemu najzdolniejsi absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, będący stałymi mieszkańcami Gdańska, mogą podjąć studia na prestiżowych uczelniach całego świata, gdzie osiągają najlepsze wyniki i stają się ambasadorami rodzinnego miasta za granicą.

Na tej stronie dowiesz się, jak otrzymać Stypendium Fahrenheita

Na gdańskiej stronie prowadzony jest też blog przez stypendystów, redagowany między innymi przez naszą Absolwentkę, Małgorzatę Wendt:  

https://www.gdansk.pl/fahrenheit

Z kolei w ofercie Hevelianum 2020 można znaleźć filmy zrealizowane przez stypendystów, wśród nich film Absolwenta V LO Jakuba Lewandowskiego:

Superkomputery w świecie meteorologii i nie tylko

Dni Nauki Online


Tutaj znajdziesz listę stypendystów z ubiegłych lat