Sekretariat

PRZYJMOWANIE DO REALIZACJI SPRAW UCZNIÓW ODBYWA SIĘ W NASTĘPUJĄCYCH DNIACH:

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY PRZYJĘĆ

PONIEDZIAŁEK

8:00 – 13:00

WTOREK

8:00 – 13:00

ŚRODA

CZWARTEK

8:00 – 13:00

PIĄTEK

8:00 – 13:00

 

Sekretariat szkoły przyjmuje interesantów oraz podania, wnioski i pisma w godzinach urzędowania.

Korespondencję można też kierować drogą elektroniczną na adres: sekretariat@lo5.edu.gdansk.pl

Sprawy rozpatrywane są z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego.

Sekretariat udziela również szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Procedury postępowania znajdują się na stronie internetowej V LO w zakładce Dokumenty/Covid-19