Wywiadówki

Zebrania wychowawców i nauczycieli z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

 • 4 września 2023 r., godz. 1700  – spotkanie dyrekcji szkoły i wychowawców z rodzicami/opiekunami
  prawnymi uczniów klas pierwszych.
 • 14 września 2023r., godz. 1700 – spotkanie dyrekcji i wychowawców z rodzicami uczniów klas II-III
 • 14 września 2023r., godz. 1700 – spotkanie dyrekcji (dot. matury 2024), a następnie wychowawców
  z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów klas IV (aula)
 • 15 listopada 2023 r.- od godz. 1700 – konsultacje z nauczycielami przedmiotów
 • 18 stycznia 2024 r. – od godz. – 1700  konsultacje z rodzicami/opiekunami prawnymi
 • 20 marca 2024 r.- zebranie wychowawców z rodzicami/opiekunami prawnymi
 • 22 maja 2024 r.- Konsultacje z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów klas I, II i III.

Kontakt wirtualny

Zapraszamy również do kontaktu z wychowawcami i nauczycielami uczącymi Państwa dzieci poza wymienionymi terminami. W tym celu prosimy kontaktować bezpośrednio z nauczycielami za pomocą komunikacji wewnątrz dziennika elektronicznego lub poczty elektronicznej. Każdy nauczyciel posiada email pracownika V LO w postaci: inicjał_imienia.nazwisko_nauczyciela@lo5.edu.gdansk.pl, np. j.kowalski@lo5.edu.gdansk.pl.

Rejestracja spotkania z nauczycielem – system online

Procedura rejestracji online na konsultacje z nauczycielem:

 1. W module wiadomości dziennika elektronicznego lub w treści poczty elektronicznej został przekazany link z adresu https://wywiadowka.vlo.gda.pl do rejestracji na konsultacje z nauczycielem.
 2. Po kliknięciu na otrzymany link zostanie wyświetlona lista nauczycieli, którzy w dniu konsultacji będą do dyspozycji rodzicom / opiekun prawnym. Należy wybrać nauczyciela, z którym rodzic / opiekun prawny wyraża chęć spotkania się.
 3. W kolejnym kroku należy wybrać godzinę dostępności nauczyciela.
 4. W następnym kroku należy podać imię i nazwisko ucznia i klasę, której uczeń chodzi oraz adres mailowy rodzica, na który przyjdzie potwierdzenie rezerwacji. Aby zatwierdzić rezerwację należy kliknąć przycisk “Zarezerwuj termin”.
 5. Po zarezerwowaniu terminu pojawi się podsumowanie rezerwacji terminu konsultacji z wybranym nauczycielem.
 6. Na adres mailowy wprowadzony podczas rezerwacji powinien przyjść mail od nadawcy: VLO Meeting Engine <meeting@vlo.gda.pl> zatytułowany “VLO – Potwierdź spotkanie”. Aby dokończyć procedurę rezerwacji spotkania z nauczycielem należy potwierdzić rezerwację poprzez kliknięcie przycisku “Potwierdź spotkanie”.

System Rezerwacji Konsultacji Nauczycieli VLO jest oprogramowaniem nowym, stworzonym przez uczniów Naszej szkoły. Mamy nadzieję, że jest pozbawiony błędów (w trakcie testowania jakiekolwiek problemy zostały poprawione). Jeśli jednak napotkają Państwo na błędy uniemożliwiające rejestrację spotkania z nauczycielem, to proszę o informację zwrotną na adres mailowy: j.drzezdzon@lo5.edu.gdansk.pl