Możemy porozmawiać… o ciekawym spotkaniu

Wyniki etapu powiatowego dostępne są w zakładce “Wyniki


W związku z ogłoszeniem roku 2022 ​Rokiem Marii Grzegorzewskiej, Ignacego Łukasiewicza i Wandy Rutkiewicz – V LO im. S. Żeromskiego w Gdańsku zaprosiło Uczniów klas VII i VIII pomorskich szkół podstawowych do wojewódzkiego Konkursu “Możemy porozmawiać… o ciekawym spotkaniu”

Zadanie uczestników polegało:

  • na etapie szkolnym napisaniu krótkiej pracy do polecenia konkursowego: Usłyszałeś rozmowę trojki w kawiarni. Twoim zadaniem jest napisanie, o czym rozmawiali. Może to być opis rozmowy w trzeciej osobie lub symulacja rozmowy, dialogów pomiędzy uczestnikami. W Twojej pracy muszą się pojawić: wybrane, prawdziwe zdarzenia, fakty, miejsca, instytucje, osoby, działanie związane z uczestnikami, jedna lub więcej wspólnych idei, które mogą ich łączyć (np. odwaga) Twoja osobista, własna refleksja nad czynami i życiem jednego, dwojga lub trojga uczestników.
  • na etapie powiatowym na uzupełnieniu opowiadania o nagranie audio, ilustracje lub zdjęcia
  • na etapie wojewódzkim na krótkiej rozmowie z jury obejmującej kulisy powstawania pracy konkursowej

  

* Konkurs MOŻEMY POROZMAWIAĆ… O CIEKAWYM SPOTKANIU został zgłoszony na listę kuratoryjną i w przypadku pozytywnej weryfikacji przez Kuratorium w Gdańsku zwycięscy Laureaci etapu wojewódzkiego otrzymają 2 dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych uzyskiwanych na podstawie wpisu na świadectwie ukończenia szkoły lub na podstawie dyplomu laureata (lista konkursów punktowanych dostępna będzie tradycyjnie na stronie Kuratorium w Gdańsku: https://www.kuratorium.gda.pl/rekrutacja2/

Poprzednich edycji konkursu “Możemy porozmawiać…” należy szukać na kuratoryjnych listach zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych:

2021/2022: Możemy porozmawiać… o przyszłości z Lemem

https://www.kuratorium.gda.pl/komunikat-w-sprawie-wykazu-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-przez-kuratora-oswiaty-lub-inne-podmioty-dzialajace-na-terenie-szkoly-3/ (zakładka: zawody artystyczne)

2022/2021: Możemy porozmawiać… o nieZłym bohaterze

https://www.kuratorium.gda.pl/rekrutacja2/ Zestawienie zbiorcze zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w latach szkolnych: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 (267 KB xls) (zakładka: zawody artystyczne)

 

Autorką grafiki plakatowej jest uczennica V LO w Gdańsku, Justyna Szumczyk z klasy 3 b