Języki dodatkowe

W roku szkolnym 2021/22 uczniowie w ramach zajęć pozalekcyjnych mogą korzystać z oferty nauki dodatkowych języków obcych: francuskiego, hiszpańskiego, japońskiego oraz rosyjskiego.