Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 (Ministerstwo Edukacji Narodowej):

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kalendarz-roku-szkolnego-20222023

 

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 w V LO w Gdańsku  

Lp. Termin Wydarzenie
1.

1 września 2022 r. godz. 930 uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023

(czwartek)

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2.

1 września 2022

Klasy 1a,1b,1c ,1d,1e

– godz. 1700

(czwartek)

Spotkanie wychowawców z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów klas pierwszych.

3.

5-6 września 2022 r.

(poniedziałek – wtorek)

Wyjazd integracyjny klas pierwszych.

4.

13 września 2022 r.

(wtorek)

godz. 1400

Rada Pedagogiczna.

5.

28-30 września 2022

Matura Próbna OKE – język polski, matematyka, język angielski/ język niemiecki

6.

13 września 2022 r. godz. 1700

– klasy 2 i 3 – sale przedmiotowe

13 września 2022 r.

godz. 1700  klasy 4 (Aula)

(wtorek)

Spotkanie dyrekcji i wychowawców z rodzicami uczniów klas II-IV.

7.

8 listopada 2022 r. (wtorek)

godz. 1700

Konsultacje z rodzicami/ opiekunami prawnymi.

8.

5 grudnia 2022 r. (poniedziałek)

Termin powiadomienia rodziców/ prawnych opiekunów i uczniów o wynikach klasyfikacji śródrocznej klas I, II, III, IV
zagrożenia ocenami niedostatecznymi z zajęć edukacyjnych i zachowania (oceny obniżone).

9.

16 grudnia 2022 r. (piątek)

Klasyfikacja śródroczna klas I, II, III, IV– termin wystawiania ocen.

10.

12-22 grudnia 2022 r.

Matura Próbna CKE.

11.

19 grudnia 2022 r. (poniedziałek) godz. 1430

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla klas I – IV

12.

23 – 31 grudnia 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna.

13.

10-11 stycznia 2023 r.

Zebranie wychowawców  z rodzicami/opiekunami prawnymi.

14.

16 – 27 stycznia 2023 r.

Ferie zimowe.

15.

16 marca 2023 r. (czwartek)

Konsultacje z rodzicami/ opiekunami prawnymi.

16.

24 marca 2023 (piątek)

Talenty Piątki

17.

28 marca 2023 r. (wtorek)

Termin powiadomienia rodziców/prawnych opiekunów uczniów klas maturalnych o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi  i ocenami obniżonymi zachowania w klasyfikacji rocznej klas maturalnych.

18.

14 kwietnia 2023 r.  (piątek)

Termin wystawienia i powiadomienia rodziców/opiekunów prawnych uczniów (na piśmie) i uczniów o przewidywanych ocenach w klasyfikacji rocznej klas maturalnych.

19.

6-11 kwietnia 2023 r. (wtorek-czwartek)

Wiosenna przerwa świąteczna.

20.

17 marca 2023 r. (piątek)

Termin sprawdzianu wiedzy i umiejętności na poziomie klas II – matematyka poziom podstawowy

21.

3 kwietnia 2023 – język polski – poziom podstawowy (poniedziałek)

4 kwietnia 2023 matematyka – poziom podstawowy (wtorek)

25 maja 2023 – pierwszy przedmiot rozszerzony (czwartek)

26 maja 2023 – drugi przedmiot rozszerzony (piątek)

Diagnoza przedmaturalna klas trzecich.

22.

24 kwietnia 2023 r. (poniedziałek)

godz. 1430

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla klas IV.

23.

28 kwietnia 2023 r. (piątek)

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych.

24.

wg harmonogramu Dyrektora CKE Maj 2023

Egzamin maturalny w sesji wiosennej. 

24. 

22 maja 2022 r. (poniedziałek)

Termin powiadomienia rodziców/opiekunów prawnych oraz uczniów klas I, II i III o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z zajęć edukacyjnych i ocenami obniżonymi zachowania.

26.

23 maja 2023 r. (wtorek)

Konsultacje z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów klas I, II i III.

27.

1.    31.10.2022 r. (poniedziałek)

2.    2.05.2023 r. (wtorek)

3.    4.05. 2023 r. (czwartek) – matura j. polski pp

4.    5.05.2023 r. (piątek) – matura j. angielski pp

5.   8.05.2023 r. (poniedziałek) – matura matematyka pp

6.   09.05.2023 r. (wtorek) – matura j. angielski pr

7.   09.06.2023 r. (piątek)

Dni wolne od zajęć.

28.

12 czerwca 2023 r. (poniedziałek)

Termin powiadomienia rodziców/opiekunów prawnych oraz uczniów klas I, II i III o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych i ocenach zachowania.

29.

19 czerwca 2022r. (poniedziałek)

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna.

30.

23 czerwca 2023 r. (piątek)

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych.

31.

24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

Ferie letnie.

32.

27-28 czerwiec 2023 r. (wtorek – środa)

Podsumowująca Rada Pedagogiczna.