Profil A (BIOLOGICZNO-CHEMICZNY)

Próg zakwalifikowania kandydata do profilu A wyniósł:

w roku 2021: 168 punktów,

w roku 2022: 180,15 punktów,

w roku 2023: 171,75 punktów


liczba uczniów w planowanym oddziale: 28


rozszerzone BIOLOGIA, CHEMIA


drugi język: NIEMIECKI


Celem edukacji w tej klasie jest przygotowanie – przez czynny kontakt ze środowiskiem przyrodniczym i światem nauki – kandydatów na studia przyrodnicze ze szczególnym uwzględnieniem wymagań uczelni medycznych. 


Oferta profilu 1A

  • Udział w naukowych wydarzeniach Trójmiejskich uczelni, m.in.: Medyczny Dzień Otwarty, Dzień Otwarty wydziału Biologii, Dzień Mózgu, Krwawy Piątek, Bałtycki Festiwal Nauki.
  • Przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadach, takich jak: Olimpiada Biologiczna, Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Olimpiada Chemiczna, Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności.
  • Udział w wykładach organizowanych przez Okręgową Izbę Lekarską i GUMed w ramach Młodzieżowych Spotkań z Medycyną.
  • Aktywna współpraca z studenckimi kołami naukowymi GUMedu oraz Pomorskim College’m Biomedycznym.
  • Współpraca z Uniwersytetem Gdańskim i Politechniką Gdańską – udział w warsztatach i wykładach organizowanych przez te wydziały.
  • Współpraca z Międzyuczelnianym wydziałem Biotechnologii UG i GUMed – udział w warsztatach i debatach.
  • Współpraca z wydziałem Biologii UG w ramach programów „Poznaj pracę biologa” i „Zaproś naukowca do szkoły”. 
  • Obóz naukowy w ramach „Zielonej Szkoły” w klasie maturalnej.

Nasze niektóre sukcesy:

Finaliści Olimpiady Chemicznej w roku szkolnym 2020/2021.

Finaliści Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Neurologicznej Brain Bee 2018 oraz Brain Bee 2021 – przyjęcie na dowolny kierunek Gdańskiej Akademii Medycznej poza rekrutacją.

Finaliści Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – I miejsce w etapie rejonowym XXXII OWE oraz  XXXIV OWE.

Laureaci Pomorskiej Ligi Zadaniowej w ramach programu Zdolni z Pomorza – Biologia i Chemia 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Najlepszy średni wynik naszych maturzystów zdających biologię w Gdańsku i województwie pomorskim w roku szkolnym 2019/2020.


Uczelnie i kierunki, na które mogą rekrutować Absolwenci klasy A, m.in.:

Uniwersytety Medyczne: farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, analityka medyczna, psychologia zdrowia, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne i pokrewne

Uniwersytet Gdański: biologia, biologia medyczna, waloryzacja i zarządzania zasobami przyrody, ochrona środowiska, biznes chemiczny, bioinformatyka, kryminologia, ochrona środowiska, chemia, chemia biomedyczna, psychologia ze specjalnością neuropsychologia, psychologia, agrochemia, fizyka medyczna, bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna, pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika wczesnej edukacji oceanografia, gospodarka wodna i ochrona zasobów wód, ichtiologia morska

Politechnika Gdańska: biotechnologia, inżynieria środowiska, chemia, chemia budowlana, inżynieria biomedyczna, inżynieria mechaniczno-medyczna, inżynieria techniczna, oceanotechnika, technologia chemiczna

Uniwersytet Warszawski: administracja, architektura przestrzeni informacyjnych, bezpieczeństwo wewnętrzne, bioinformatyka i biologia systemów, biotechnologia, chemia, chemia medyczna, chemiczna analiza instrumentalna, geologia stosowana, inżynieria nanostruktur, kognitywistyka.

Uniwersytet Jagielloński: kognitywistyka, biofizyka molekularna i komórkowa, bioinformatyka, biotechnologia.


Oferta dodatkowa szkoły dostępna dla uczniów profili A, B, C, D:

Dla chętnych dodatkowa liczba godzin nauczania przedmiotów wg aktualnej diagnozy potrzeb.

Liczne zajęcia przygotowujące do matury, wynikające z potrzeb i zainteresowań uczniów (z matematyki, fizyki, informatyki, biologii, geografii, języka polskiego, języka niemieckiego, języka angielskiego, historii sztuki, filozofii).

Dla chętnych udział w dodatkowych zajęciach (fakultetach) z przedmiotów takich jak: prawo, etyka, plastyka.

Zajęcia z prawa, dziennikarstwa i nauk społecznych (Zdolni z Pomorza).

Nauka dodatkowych języków niezależnie od profilu: np. rosyjskiego, hiszpańskiego, japońskiego (zgodnie ze zgłoszeniami i możliwościami w danym roku szkolnym).

Zajęcia prowadzone przez profesjonalnych, dyplomowanych tutorów.

Bliższa współpraca międzynarodowa w ramach projektów międzynarodowych i wymiany między szkołami w ramach robotów z klocków LEGO.

Szkolne koła naukowe (olimpijskie): języka polskiego, Olimpiady Lingwistycznej, chemiczne, biologiczne, historii sztuki, ekonomiczne, Akademia ETI.

Kluby: Myśli Politycznej, Debat Oxfordzkich, Dyskusyjny, Filmowy, klub gier historycznych.

Koła przedmiotowe/interdyscyplinarne: językowe, informatyczne, nauka programowania, brydż sportowy (zgodnie z zainteresowaniami uczniów).

Liczne koła sportowe: koszykówka, piłka nożna, tenis stołowy, piłka siatkowa.

Gazetka szkolna „Stefan News”, szkolna telewizja TV LO, Odyseja Umysłu.

Deutsches Sprachdiplom II – poziom B2/C1: zajęcia przygotowujące do egzaminu umożliwiającego uzyskanie certyfikatu poświadczającego znajomość języka niemieckiego, do którego egzaminy przygotowuje Kultusministerkonferenz (Stała Komisja Ministrów Oświaty).

Wymiany międzynarodowe, Erasmus.

Spotkania z ludźmi nauki i kultury. 

Kolejne edycje Nagród Specjalnych w V LO w Gdańsku (dla Najlepszego Humanisty im. Marcina Cejrowskiego, im. Zofii Czerwińskiej, im. Ireny Jarockiej, im. Janusza Sidło, im. Stefana Żeromskiego).

Wyjścia do Teatru Wybrzeże, Teatru Muzycznego, Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.

Organizacja różnego typu konkursów, realizacja projektów, przygotowanie spektakli teatralnych, eventów, akcji charytatywnych. 

Wolontariat: prężnie działające szkolne koło Caritas, współpraca z hospicjum. 

Cykliczne imprezy, m.in.: Jam Session, Książkowa Pomoc, Otrzęsiny klas I, Talenty Piątki, Speaker’s Corner.