Profil D: dwujęzyczny (MATEMATYCZNO-FIZYCZNY)

Próg zakwalifikowania kandydata do profilu dwujęzycznego matematyczno-fizycznego wyniósł:

w roku 2021: 169 punktów

w roku 2022: 176,4 punktów

w roku 2023: 172,80 punktów


liczba uczniów w planowanym oddziale: 14


Rozszerzone MATEMATYKA, FIZYKA, JĘZYK ANGIELSKI poziom dwujęzyczny


drugi język: NIEMIECKI


Celem edukacji w tym profilu jest przygotowanie kandydatów przede wszystkim na kierunki ścisłe na politechnice i uniwersytecie, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków matematycznych.


Oferta profilu 1 D mat-fiz:

  • Przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadach przedmiotowych, takich jak: Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Fizyczna, Olimpiada Statystyczna.
  • Zajęcia przygotowujące do Olimpiady Języka Angielskiego oraz Olimpiady Lingwistyki Matematycznej.
  • Zajęcia przygotowujące do międzynarodowych certyfikatów z języka angielskiego.
  • Możliwość zaprezentowania swoich umiejętności posługiwania się językiem angielskim podczas publicznego wystąpienia w ramach wydarzenia Speakers’ Corner, które ma na celu zaprezentowanie publiczności złożonej z uczniów i nauczycieli “Piątki” swoich pasji i zainteresowań.

Nasze niektóre sukcesy:

Finaliści Olimpiady Języka Angielskiego.

Laureaci i finaliści Pomorskiej Ligi Zadaniowej w ramach programu Zdolni z Pomorza – matematyka 2017, 2018 i 2019.

Sukcesy w konkursie translatorskim “Translation Master”.


Uczelnie i kierunki, na które mogą rekrutować absolwenci klasy D mat-fiz:

Studia politechniczne, np.: automatyka, robotyka i systemy sterowania, ekonomia, elektronika i telekomunikacja, informatyka, inżynieria materiałowa, matematyka, nanotechnologia, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji, architektura, robotyka i automatyka, budownictwo, mechanika i budowa maszyn i inne.

Studia uniwersyteckie, np.: orientalistyka, afrykanistyka, arabistyka, indologia, japonistyka, filologia angielska, matematyka, fizyka, informatyka, zarządzanie, zastosowania fizyki w biologii i medycynie, archeologia, bioinformatyka i biologia systemów, ekonomia, finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria, finance international investment and accounting i inne, np. wydział lekarski, lekarsko-dentystyczny na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi


Oferta dodatkowa szkoły dostępna dla uczniów profili A, B, C, D:

Dla chętnych dodatkowa liczba godzin nauczania przedmiotów wg aktualnej diagnozy potrzeb.

Liczne zajęcia przygotowujące do matury, wynikające z potrzeb i zainteresowań uczniów (z matematyki, fizyki, informatyki, biologii, geografii, języka polskiego, języka niemieckiego, języka angielskiego, historii sztuki, filozofii).

Dla chętnych udział w dodatkowych zajęciach (fakultetach) z przedmiotów takich jak: prawo, etyka, plastyka.

Zajęcia z prawa, dziennikarstwa i nauk społecznych (Zdolni z Pomorza).

Nauka dodatkowych języków niezależnie od profilu: np. rosyjskiego, hiszpańskiego, japońskiego (zgodnie ze zgłoszeniami i możliwościami w danym roku szkolnym).

Zajęcia prowadzone przez profesjonalnych, dyplomowanych tutorów.

Bliższa współpraca międzynarodowa w ramach projektów międzynarodowych i wymiany między szkołami w ramach robotów z klocków LEGO.

Szkolne koła naukowe (olimpijskie): języka polskiego, Olimpiady Lingwistycznej, chemiczne, biologiczne, historii sztuki, ekonomiczne, Akademia ETI.

Kluby: Myśli Politycznej, Debat Oxfordzkich, Dyskusyjny, Filmowy, klub gier historycznych.

Koła przedmiotowe/interdyscyplinarne: językowe, informatyczne, nauka programowania, brydż sportowy (zgodnie z zainteresowaniami uczniów).

Liczne koła sportowe: koszykówka, piłka nożna, tenis stołowy, piłka siatkowa.

Gazetka szkolna „Stefan News”, szkolna telewizja TV LO, Odyseja Umysłu.

Deutsches Sprachdiplom II – poziom B2/C1: zajęcia przygotowujące do egzaminu umożliwiającego uzyskanie certyfikatu poświadczającego znajomość języka niemieckiego, do którego egzaminy przygotowuje Kultusministerkonferenz (Stała Komisja Ministrów Oświaty).

Wymiany międzynarodowe, Erasmus.

Spotkania z ludźmi nauki i kultury. 

Kolejne edycje Nagród Specjalnych w V LO w Gdańsku (dla Najlepszego Humanisty im. Marcina Cejrowskiego, im. Zofii Czerwińskiej, im. Ireny Jarockiej, im. Janusza Sidło, im. Stefana Żeromskiego).

Wyjścia do Teatru Wybrzeże, Teatru Muzycznego, Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.

Organizacja różnego typu konkursów, realizacja projektów, przygotowanie spektakli teatralnych, eventów, akcji charytatywnych. 

Wolontariat: prężnie działające szkolne koło Caritas, współpraca z hospicjum. 

Cykliczne imprezy, m.in.: Jam Session, Książkowa Pomoc, Otrzęsiny klas I, Talenty Piątki, Speaker’s Corner.