Rzecznik Praw Ucznia


Rzecznicy praw ucznia od roku szkolnego 2021/2022:

p. prof. Szymon Dąbrowski i p. prof. Jerzy Majewski