Rzecznik Praw Ucznia

 

Rzecznicy praw ucznia od roku szkolnego 2023/2024:

p. prof. Jacek Pankrac i p. prof. Agnieszka Kabala

Rzecznicy praw ucznia od roku szkolnego 2021/2022 do roku 2022/2023:

p. prof. Szymon Dąbrowski i p. prof. Jerzy Majewski