Olimpiady Przedmiotowe

Corocznie nasi Uczniowie odnoszą sukcesy w Olimpiadach Przedmiotowych. Lista dostępnych Olimpiad wraz z terminami obowiązującymi w danym roku szkolnym dostępna jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-olimpiad-w-roku-szkolnym-20212022

Zachęcamy klasy I-III do udziału. O szczegóły warto pytać zarówno wychowawców klas, jak i nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Każdy Uczestnik może liczyć na wsparcie merytoryczne szkolnego opiekuna.

Lista Laureatów i Finalistów Olimpiad Przedmiotowych z lat poprzednich dostępna jest pod adresem:

Laureaci i Finaliści Olimpiad Przedmiotowych sprzed 2021 roku