Możemy porozmawiać… o szkole. Strona główna

W związku z ogłoszeniem roku 2024 ​Rokiem Witolda Gombrowicza – V LO im. S. Żeromskiego w Gdańsku zaprasza Uczniów klas VII i VIII pomorskich szkół podstawowych do wojewódzkiego Konkursu “Możemy porozmawiać… o szkole”

Zadanie uczestników polega:

  • na etapie szkolnym napisaniu krótkiej pracy do polecenia konkursowego: Jesteś świeżo po lekturze fragmentu awangardowej powieści Witolda Gombrowicza „Ferdydurke”, w której profesor literatury języka polskiego, Pimko starał się przekonać uczniów do zachwytu nad lekturami obowiązkowymi i tradycyjnie cenionymi pisarzami dawnych epok. Wyobraź sobie, że siedzisz w sali profesora Pimki i kilkukrotnie próbujesz razem z innymi uczniami polemizować z wykładowcą, ale podczas lekcji nie odnosi to skutku. Wreszcie gdy lekcja dobiega końca, profesor przerywa dyskusję, by szczęśliwie dla Ciebie, zadać pracę domową na interesujący cię temat. Twoim zadaniem jest napisanie wypracowania, w którym uzasadnisz, dlaczego nie do końca podobała ci się lekcja literatury, jak według ciebie należy zmienić podejście do obowiązku czytania lektur szkolnych oraz do sposobu omawiania dokonań wielkich postaci literatury. Pimko parokrotnie podkreślił, jak ważne jest, by twoja praca odnosiła się do przeczytanej właśnie sceny przebiegu lekcji, oraz do twojego pomysłu na temat prowadzenia lekcji o literaturze. Jako, że Pimko jest na progu emerytury, nie będzie czytał długich wypracowań, dlatego polecił, abyś zmieścił się w liczbie słów, które wypełnią nie więcej niż 3 strony A4 oraz uwzględnił wielkość liter niewymagającą użycia lupy przez szacownego profesora, mającego wzrok nadwyrężony sprawdzaniem prac uczniowskich. Pimko łaskawie zezwolił na to, aby w wypracowaniu mogły pojawić się dialogi, a nawet, by wystąpiła w treści jego osoba. Jednak jako nauczyciel starej daty lubi dyscyplinę i pracę musisz napisać najpóźniej do ostatniego dnia stycznia 2024 roku. Zabierasz się zatem do dzieła. Pracę musisz wysłać na adres V LO w Gdańsku-Oliwie (budynek jest z roku 1913 i prawie pamięta profesora Pimkę!)
  • na etapie powiatowym na uzupełnieniu opowiadania o autorski komiks
  • na etapie wojewódzkim na krótkiej rozmowie z jury obejmującej kulisy powstawania pracy konkursowej

*Konkurs MOŻEMY POROZMAWIAĆ… O SZKOLE został zgłoszony na listę kuratoryjną i w przypadku pozytywnej weryfikacji przez Kuratorium w Gdańsku zwycięscy Laureaci etapu wojewódzkiego otrzymają 2 dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych uzyskiwanych na podstawie wpisu na świadectwie ukończenia szkoły lub na podstawie dyplomu laureata (lista konkursów punktowanych dostępna będzie tradycyjnie na stronie Kuratorium w Gdańsku: https://www.kuratorium.gda.pl/rekrutacja2/

Poprzednich edycji konkursu “Możemy porozmawiać…” należy szukać na kuratoryjnych listach zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych:

2022/2023: Możemy porozmawiać… o ciekawym spotkaniu

zawody-artystyczne-zal.-2.pdf (kuratorium.gda.pl)

2021/2022: Możemy porozmawiać… o przyszłości z Lemem

https://www.kuratorium.gda.pl/komunikat-w-sprawie-wykazu-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-przez-kuratora-oswiaty-lub-inne-podmioty-dzialajace-na-terenie-szkoly-3/ (zakładka: zawody artystyczne)

2022/2021: Możemy porozmawiać… o nieZłym bohaterze

https://www.kuratorium.gda.pl/rekrutacja2/ Zestawienie zbiorcze zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w latach szkolnych: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 (267 KB xls) (zakładka: zawody artystyczne)