Fundusz uczniowski

Decyzją Dyrekcji V LO, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022 został ustanowiony Fundusz Uczniowski V O. 

W ramach Funduszu Uczniowskiego V LO uczniowie mogą otrzymać środki finansowe na realizację proponowanych przez siebie projektów.

Łączna kwota przeznaczona na realizację projektów to 10 000 zł.

Szczegółowe zasady korzystania ze środków finansowych określa regulamin oraz harmonogram przedsięwzięcia. Grupa uczniowska ubiegająca się o dofinansowanie wypełnia też formularz zgłoszeniowy zawierający minimum 15 podpisów uczniów popierających zgłaszaną inicjatywę. 

Fundusz – Formularz

Fundusz – Harmonogram

Fundusz – Regulamin