Numer konta

Wpłat na cele statutowe Stowarzyszenia Sympatyków i Absolwentów V LO w Gdańsku prosimy dokonywać na numer konta:

Santander Bank Polska

27 1090 1098 0000 0001 5604 9003

w tytule przelewu wpisując: “Wpłata na cele statutowe” oraz dopiskiem, jeśli taki został wskazany