O szkole

V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
ul. Polanki 130, 80-322 Gdańsk
Sekretariat
tel. 58 552 11 91 wewn. 31
fax 58 552 11 91 wewn. 38
e-mail: sekretariat@lo5.edu.gdansk.pl
Inspektor Ochrony Danych
Eliza Łuczkiewicz-Sztuka

Dyrektor szkoły

Małgorzata Bąk
e-mail: m.bak@lo5.edu.gdansk.pl
tel. 58 552 11 91 wewn. 40

Wicedyrektor szkoły
Monika Kulesza-Cisiak
e-mail: m.kulesza-cisiak@lo5.edu.gdansk.pl
tel. 58 552 11 91 wewn. 41

Administracja
tel. 58 552 11 91 wewn. 36

Pokój nauczycielski
tel. 58 552 11 91 wewn. 32

Pedagog
tel. 58 552 11 91 wewn. 33
Psycholog
tel. 58 552 11 91 wewn. 34

Biblioteka
te. 58 552 11 91 wewn. 35

Pielęgniarka
tel. 58 552 11 91 wewn. 39
Portiernia
tel. 58 552 11 91 wewn. 37

Sala gimnastyczna
ul. Alfa Liczmańskiego 25, 80-322 Gdańsk
tel. 58 552 04 51