Pedagog szkolny

Pedagog szkolny i nauczyciel wiedzy o kulturze; pp. Krzysztof Rześniowiecki

Serdecznie zapraszam do kontaktu osobistego, telefonicznego, lub on-line. Moim mottem zawodowym jest refleksja, że im wcześniej zaczniemy rozwiązywać problem, tym lepiej dla sukcesu w jego rozwiązaniu! 

Tel. do szkoły; 58 552 11 91 w. 33. Kontakt również przez platformę GPE.

Dyżury pedagoga pp. Krzysztofa Rześniowieckiego w roku szkolnym 2022/2023 (sala 27 – II piętro):

poniedziałek 7.30 – 14.45
wtorek 7.30 – 13.00
środa 8.20 – 14.45
czwartek 9.15 – 12.00
piątek 10.00 – 13.00

Kontakt z pedagogiem k.rzesniowiecki@lo5.edu.gdansk.pl lub poprzez platformę GPE.


Od roku szkolnego 2022/23 w Piątce można też skonsultować się z pedagogiem specjalnym.

Dyżury pedagoga specjalnego pp. Małgorzaty Mroczkowskiej w roku szkolnym 2022/2023:

poniedziałek (sala 9 A) 8.30 – 14.30
środa (sala 27) 9.00 – 15.00
piątek (sala 27) 8.00 – 14.00

Kontakt z pedagogiem specjalnym poprzez platformę GPE.


Ważne telefony!

 • antynarkotykowy telefon zaufania: 801 199 990,
 • infolinia Sanepidu “Stop dopalaczom”, tel. 800 060 800

PORADNIA;

Nasza macierzysta poradnia: PPP-1, ul. Obywatelska 1, Gdańsk-Wrzeszcz, tel. 58 341 87 58, https://ppp1.edu.gdansk.pl/pl

Poradnia prowadzi dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli:

 • wielozakresową diagnozę i terapię
 • grupy wsparcia
 • mediacje
 • działalność profilaktyczna
 • interwencję kryzysowa
 • konsultacje
 • działalność informacyjno-szkoleniowa
 • wielozakresowe zajęcia warsztatowe

Z porady i badania można skorzystać BEZPŁATNIE I BEZ SKIEROWANIA

SKĄD UZYSKAĆ POMOC?

 • Dom Medyczny “Gdyńska” (oddział dzienny leczenia zaburzeń nerwicowych i depresyjnych) tel. 58 763 92 76, recepcja poradni tel. 58 763 92 77
 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę Świadczy bezpłatna pomoc telefoniczna dla dzieci i młodzieży potrzebujących wsparcia, opieki i ochrony oraz rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w sprawie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności. Bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla dzieci i młodzieży, zapewnia możliwość dzielenia się troskami, rozmawiania o sprawach dla siebie ważnych oraz wsparcia w trudnych sytuacjach. Tel. 116 111
 • Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA (fundacjafosa@gmail.com), Adres: ul. Chopina 42, 80-268 Gdańsk, tel. 58 344 96 00
 • Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży (Miejska jednostka, która świadczy nieodpłatnie pomoc psychologiczna mieszkańcom Gdańska. Z pomocy GOPP mogą skorzystać: dzieci, młodzież ucząca się do 24 roku życia oraz rodzice. Oferta jest skierowana do osób z rodzin z problemem alkoholowym lub zagrożonych uzależnieniem). Adres: ul. Racławicka 17, 80-406 Gdańsk-Wrzeszcz, tel./fax 58 347 89 30
 • Gdański Telefon Zaufania “Anonimowy Przyjaciel” 58 301 00 00 (ptpt@vp.pl) Jeśli potrzebujesz pomocy, aby wyjść z kryzysu, nie wiesz, gdzie szukać ratunku, nie masz z kim porozmawiać, myślisz, że nikt Cię nie rozumie
 • Oddział Toksykologii Pomorskiego Centrum Toksykologii (NZOZ ul. Kartuska 4/6, 80-104 Gdańsk, tel. 58 682 19 39 (tel. a ratunek! 58 682 04 04)
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej Adres: ul. Ks. Gustkowicza 13, 80 – 543 Gdańsk, tel. 58 511 01 21, 58 511 01 22, (goik@mopr.gda.p)
 • Pomorska Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego (dostęp do szeroko pojętej informacji na rzecz zaburzeń zdrowia psychicznego) Adres: ul. Marynarzy 4, 81-835 Sopot, tel/fax 58 341 83 52, www.otwartebramy.org
 • Poradnia zdrowia psychicznego dla Dzieci i Młodzieży (płatna) Adres: ul. Oliwska 62, 80-542 Gdańsk, tel. 58 342 33 27 (gcz@gcz.com.pl)
 • Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej (spps.gdansk@gmail.com) tel. 733 522 773 (Anna Jarzabek – psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień)
 • Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej “MROWISKO” (anoreksja, bulimia, uzależnienia); biuro: ul. Słomiana 2, 80-840 Gdańsk, tel. 58 305 46 97

Strona odsyłająca do większości placówek terapeutycznych na terenie Gdańska, to www.wsparciewgdansku.pl

Zasiłki i stypendia dla uczniów

Możliwość składania wniosków o stypendia i zasiłki szkolne w Gdańskim Centrum Świadczeń.

Miejsce składania:

Gdańskie Centrum Świadczeń

ul. 3 Maja 9, Gdańsk (koło dworca PKS)

Dla kogo: Uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Gdańsk 

Adres siedziby głównej:

Gdańskie Centrum Świadczeń

Dział Świadczeń Opiekuńczych 

ul. Powstańców Warszawskich 25, 80-152 Gdańsk

tel. 58 326 50 18

e-mail: stypendia@gcs.gda.pl

www.gcs.gda.pl