e/m-Legitymacja

Warunki jakie musi spełniać fotografia

Aby prawidłowo wygenerować pliki do mLegitymacji i eLegitymacji zdjęcie musi spełniać następujące warunki:

 • zdjęcie kolorowe, o wymiarach 35 × 45 mm,
 • wykonane na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mające dobrą ostrość oraz odwzorowujące naturalny kolor skóry,
 • obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii,
 • pokazywać wyraźnie oczy, z widocznymi brwiami,
 • osoba na zdjęciu powinna być bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, powinna patrzeć na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,
 • zdjęcie powinno być w formacie .jpg lub .jpeg, o rozmiarze maksymalnie 1MB i w wymiarach 496 pikseli (wysokość) x 354 pikseli (szerokość) lub proporcjonalnie więcej oraz rozdzielczości do 100 dpi.

Dodawanie zdjęć na koncie Ucznia/Rodzica

 1. Logowanie na witrynę ucznia/rodzica.
  Aby rodzic/uczeń mógł dodać zdjęcie poprzez witrynę internetową powinien zalogować się na stronę dziennika Uonet+ swojej szkoły.
  Po zalogowaniu należy wybrać w menu bocznym zakładkę: „Dane ucznia”.
 2. Następnie należy kliknąć na przycisk „Aktualizuj zdjęcie” i wskazać lokalizację pliku z prawidłowo przygotowaną fotografią.

Wybranie niewłaściwego formatu pliku lub zbyt dużego rozmiaru pliku wyświetli komunikat

Dodanie poprawnego formatu zdjęcia informuje komunikatem Zdjęcie zostało wysłane do akceptacji.

Wychowawca, sekretarz szkoły lub administrator dziennika akceptuje zdjęcie w kartotece ucznia.

Uwaga: Jeśli zdjęcie nie spełnia wymogów zdjęcia legitymacyjnego zostanie ono odrzucone.

Jeśli zdjęcie zostanie zaakceptowane rozpocznie się proces tworzenia eLegitymacji lub