Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski łączy społeczność Naszej Szkoły, stanowi pomost między dyrekcją, nauczycielami, rodzicami i przedstawicielami poszczególnych klas.
Budzi poczucie wspólnoty, bierze aktywny udział w tworzeniu unikalną atmosferę szkoły, wzbogaca tradycje szkolne oraz stara się zaspokajać potrzeby uczniów. Współdecyduje o całokształcie wewnętrznego życia szkoły.
Bieżące działania SU można śledzić na profilu fb:

W związku z objęciem przez p. prof. Małgorzatę Bąk – dotychczasowego opiekuna Samorządu Uczniowskiego funkcji Dyrektora V LO w Gdańsku, nowym opiekunem SU od 1 września 2021 roku jest p. prof. Katarzyna Tusk-Olczak. 

Skład Samorządu Uczniowskiego 2022/2023:

 • Lena Piękosz-Grabowska – 3d (przewodnicząca),
 • Krzysztof Jazgarski – 3d (przewodniczący)

Skład Samorządu Uczniowskiego 2022/2023:

 • Zofia Montwiłł – 3d (przewodnicząca),
 • Zofia Panek – 3d (przewodnicząca)

Skład Samorządu Uczniowskiego 2021/2022:

 • Mateusz Wasilewski – 3ap (przewodniczący),
 • Małgorzata Wójtowicz – 3ap (przewodnicząca)

Opiekun – pp. Katarzyna Tusk-Olczak

Skład Samorządu Uczniowskiego 2020/2021:

 • Maria Gofron – 2ag (przewodnicząca),
 • Julia Linda – 3ag (z-ca przewodniczącej)
 • Amelia Maćkiewicz – 2ag (z-ca przewodniczącej)

Opiekun – pp. Małgorzata Bąk

Skład Samorządu Uczniowskiego 2019/2020:

 • Aleksander Jakusz – 2c (współprzewodniczący),
 • Michał Czerwiński – 2c (współprzewodniczący)

Opiekun – pp. Małgorzata Bąk

Skład Samorządu Uczniowskiego 2018/2019:

 • Weronika Zalapana – (przewodnicząca)

Opiekun – pp. Małgorzata Bąk

Skład Samorządu Uczniowskiego 2017/2018:

 • Grzegorz Pozorski
 • Jakub Stybor
 • Czesław Marczak

Opiekun – pp. Małgorzata Bąk

Skład Samorządu Uczniowskiego 2016/2017:

Na początku grudnia 2016 roku opiekunką Samorządu Uczniowskiego w V LO została p. prof. Małgorzata Bąk. 

 • Jakub Kozakiewicz – I f – przewodniczący SU od 16 listopada 2016r.
 • Maciej Hoffmann – z-ca przewodniczącego

Opiekun – pp. Małgorzata Bąk

Skład Samorządu Uczniowskiego 2015/2016:

 • Maciej Lubiejewski – 2a – przewodniczący SU od 28 kwietnia 2016r.

Opiekun pp. Krzysztof Rześniowiecki

Skład Samorządu Uczniowskiego 2013/2015:

 • Jakub Fabczak – 2f – przewodniczący Samorządu Uczniowskiego od 8 kwietnia 2014r.

Opiekun pp. Krzysztof Rześniowiecki